Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 22 pozycje.
Strona 1 z 2

<span class="highlight">Klimat</span> w Afryce&#160;...

Na klimat Afryki wpływa przede wszystkim położenie w równikowych i zwrotnikowych szerokościach geograficznych decydujące o cyrkulacji mas powietrza oraz zwarte kontury kontynentu i znaczna jego wysokość, ...

<span class="highlight">Klimat</span> w Australii&#160;...

Podstawowe cechy klimatu Australii determinuje położenie kontynentu w zwrotnikowych i podzwrotnikowych szerokościach geograficznych, pośród rozległych akwenów (Ocean Indyjski, Ocean Spokojny), a także ...

<span class="highlight">Klimat</span> w Europie&#160;...

... i płynie wzdłuż południowych wybrzeży Islandii (zachodnie wybrzeże tej wyspy omywa zimny Prąd Wschodniogrenlandzki). Klimat w Europie Ośrodkami barycznymi, które kształtują cyrkulację atmosferyczną ...

Rzeki w Afryce

... rzeki i jej położenia względem stref klimatycznych. Przeważającą większość rzek Afryki zasilają wody z opadów atmosferycznych. Jedynie te, które znajdują się na obrzeżach pustyni Kalahari zasilane są przez ...

Madagaskar

... wreszcie przechodzi w szeroką do 200 km, pagórkowatą nizinę nadmorską. Na większości terytorium Madagaskaru panuje klimat równikowy, wilgotny na wschodnim wybrzeżu, suchy w zachodniej części wyspy, ...

Góry Przylądkowe

... panuje klimat zwrotnikowy kontynentalny, suchy, z opadami od 200 do 500 mm rocznie. Tylko na południowym zachodzie jest to klimat podzwrotnikowy morski, z opadami sięgającymi 2000 mm rocznie. Roślinność ...

Góry Pamir

... dolinami i wysoko położonymi (3000-4000 m n.p.m.) kotlinami, o łagodnych, zaokrąglonych formach i rzeźbą alpejską ograniczoną do szczytowych partii gór. Pamir znajduje się w strefie klimatów podzwrotnikowych, ...

Himalaje

... i mezozoicznych skał węglanowych i typowych skał fliszowych (piaskowce, łupki ilaste Himalaje leżą w strefie klimatu podzwrotnikowego. Wzdłuż ich południowych stoków biegnie granica strefy klimatów ...

Karakorum

... Biafo (65 kra), Baltoro (62 km). Góry leżą w strefie klimatów podzwrotnikowych. Mają klimat kontynentalny, suchy, co sprawia, że roślinność jest skąpa - półpustynie z niskimi krzewami, rzadkie lasy sosnowe ...

Bałkany

... wyżynę Dobrudży. Północny skraj Półwyspu Bałkańskiego, wzdłuż dolin Sawy i Dunaju, ma klimat umiarkowany ciepły. Na zachodzie ma on cechy klimatu pośredniego między morskim a kontynentalnym, z roczną ...

Półwysep Apeniński

Półwysep Apeniński leży w strefie klimatów podzwrotnikowych. Na przeważającym obszarze panuje klimat pośredni między morskim a kontynentalnym; na południu - morski, z łagodną zimą i ciepłym, lecz nie upalnym ...

Alpy

... klimatyczną między strefą klimatów umiarkowanych i strefą klimatów podzwrotnikowych. W obrębie gór panuje górska odmiana klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się dużymi kontrastami termicznymi i wysokimi ...

Gleby w Ameryce Południowej

... porośniętych przez wilgotne lasy równikowe, w warunkach wilgotnego klimatu równikowego, ze starszych zwietrzelin gliniastych rozwinęły się czerwonożółte gleby, a z utworów bardziej piaszczystych wytworzyły ...

Roślinność w Europie

... Europie słabiej wykształcony, strefowy układ formacji roślinnych, nawiązujący do przebiegu stref klimatycznych, i charaktery-styczna ich zmienność z zachodu na wschód, wynikająca ze słabnącego w tym kierunku ...

Pustynia Kalhari

... na dziesiątki kilometrów (niekiedy ponad 100 km) wały piaszczyste , dochodzące do 100 m wysokości, utrwalone przez roślinność (a więc powstałe w warunkach klimatu bardziej suchego niż obecnie). Tylko lokalnie, ...

Wyżyna Abisyńska

... klimatu równikowego monsunowego. Zachodnie stoki wyżyny, opadające ku Kotlinie Górnego Nilu (stoki dowietrzne) oraz najwyższe masywy górskie mają klimat wilgotny, z opadami 1000-1500 mm rocznie, niekiedy ...

Góry Atlas

... Gibraltarską łączą się z Górami Betyckimi na Półwyspie Iberyjskim, włączając się w ten sposób w eurazjatycki system alpidów. Klimat gór jest zróżnicowany-podzwrotnikowy wilgotny w zachodniej ich części ...

Rośliny włóknodajne i kauczukodajne

... południowo-zachodniej Hiszpanii i na Półwyspie Bałkańskim w Grecji. Len to jedna z dwóch roślin włóknistych (oprócz konopii) rosnących w klimatach umiarkowanych. Pochodzi on prawdopodobnie z Azji Południowo-Zachodniej. ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych