Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 18 pozycji.

Roślinność w <span class="highlight">Europie</span>

... Europie słabiej wykształcony, strefowy układ formacji roślinnych, nawiązujący do przebiegu stref klimatycznych, i charaktery-styczna ich zmienność z zachodu na wschód, wynikająca ze słabnącego w tym kierunku ...

Rzeki w Afryce

... rzeki i jej położenia względem stref klimatycznych. Przeważającą większość rzek Afryki zasilają wody z opadów atmosferycznych. Jedynie te, które znajdują się na obrzeżach pustyni Kalahari zasilane są przez ...

Alpy

... klimatyczną między strefą klimatów umiarkowanych i strefą klimatów podzwrotnikowych. W obrębie gór panuje górska odmiana klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się dużymi kontrastami termicznymi i wysokimi ...

Położenie geograficzne Azji

... najgłębsza depresja (rów Morza Martwego) i najgłębsza kryptodepresja (dno jeziora Bajkał). Ze względu na ogromną rozciągłość południkową wyróż­nia się w Azji wszystkie strefy klimatyczne i większość typów ...

Geografia Europy Północnej

... wulkaniczne), rzeźby i jej genezy (góry o rzeźbie alpejskiej, wyżyny, powierzchnie zrówna­nia, płaskowyże i niziny, powszechne ślady zlodowacenia plejstoceńskiego), klimatu (od biegunowego na północy po ...

Literatura

... Słownik Geograficzny, Warszawa, Wyd. Czarne Flis. J., 1988, Wstęp do geografii fizycznej, Warszawa, WSiP Harasymowicz J., 2000, Polska w Europie, Toruń, SOP Kaczorowska Z., 1986, Pogoda i klimat, ...

Roślinność w Polsce

... gdzie panują odpowiednie warunki klimatyczne, glebowe i wodne dla rozwoju danego typu roślinności. Należy pamiętać, że obecna szata roślinna jest znacznie modyfikowana w wyniku działalności społeczno- ...

Transport śródlądowy

... naturalnych, dobrych warunków nawigacyjnych i w różnych strefach klimatycznych. Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM. WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!  ...

Tranport na świecie

... samochodowy, w mniejszym stopniu transport przesyłowy i żegluga śródlądowa). Ważnym czynnikiem są również warunki klimatyczne, które mogą znacznie utrudnić działalność transportową. Przykładem są zimowe ...

Produkcja warzyw na świecie

... wartościowym źródłem pożywienia  stają się w coraz częściej przedmiotem handlu międzynarodowego. Spośród ok. 250 znanych roślin warzywnych, do najpowszechniej w świecie i w różnych warunkach klimatycznych ...

Rośliny włóknodajne i kauczukodajne

... południowo-zachodniej Hiszpanii i na Półwyspie Bałkańskim w Grecji. Len to jedna z dwóch roślin włóknistych (oprócz konopii) rosnących w klimatach umiarkowanych. Pochodzi on prawdopodobnie z Azji Południowo-Zachodniej. ...

Uprawa kukurydzy i jęczmienia na świecie

... podzwrotnikowych i cieplejszych rejonów klimatu umiarkowanego. Zboże to wymaga dość długiego okresu wegetacyjnego (5 mie­sięcy) i lepszych gleb. Kukurydza znajduje szerokie zastosowanie jako pasza dla ...

Rozmieszczenie ludności na świecie

... zimny klimat, dostępność do wody, zasięg występowania gleb nadających się do uprawy W 2000 r. na naszej planecie żyło nieco ponad 6 mld ludzi. Ludność świata koncentruje się na obszarach ...

Położenie Polski

... się klimatu. Polska znajduje się w strefie klimatów umiarkowanych. Odnotowuje się tu stany pogodowe charakterystyczne dla kontynentalizmu klimatu Wschodniej Europy, oraz dla klimatów morskich Europy Zachodniej. ...

Historia Geografii

... Wyliczały one miasta, ludy, rzeki oraz podawały szereg danych historycznych. Najwięcej uwagi po­święcało się gospodarce wodnej, klimatowi, melioracjom i rolnictwu. Sporządzało się plany regu­lacyjne, plany ...

Lasy w Polsce

... czyli pewną przestrzeń, gdzie panują odpowiednie warunki klimatyczne, glebowe i wodne dla rozwoju danego typu roślinności. Należy pamiętać, że obecna szata roślinna jest znacznie modyfikowana w wyniku ...

Rodzaje pustyń

... polarnych) w trzech strefach klimatycznych - umiarkowanej, subtropikalnej i tropikalnej. Na obszarach pustynnych żyje tylko około 4 % ludności świata, a w celach uprawowych wykorzystuje się tylko 3 % ich ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych