Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 14 pozycji.

gleby czerwone

typ gleb, charakterystyczny dla klimatu tro­pikalnego wilgotnego (roczna suma opa­dów > 1300 mm). Powstają pod lasami równikowymi, zawierają niewiele próch­nicy (do 4%); ich barwa pochodzi od obec­ności ...

Jeziora w <span class="highlight">Afryce</span>

... lodowce, które występują tu w podrównikowej strefie klimatycznej. Dzieje się tak dlatego, że są spełnione są wszystkie warunki konieczne od ich powstania - klimatyczne: występowanie granicy wiecznego śniegu ...

Rzeki w <span class="highlight">Afryce</span>

... rzeki i jej położenia względem stref klimatycznych. Przeważającą większość rzek Afryki zasilają wody z opadów atmosferycznych. Jedynie te, które znajdują się na obrzeżach pustyni Kalahari zasilane są przez ...

Pustynie w <span class="highlight">Afryce</span>

Pustynie zajmują aż 40% powierzchni Afryki i najczęściej ten kontynent kojarzy się właśnie z nimi. Występowanie tak rozległych obszarów pustynnych uwarunkowane jest przede wszystkim warunkami klimatycznymi. ...

Madagaskar

... wreszcie przechodzi w szeroką do 200 km, pagórkowatą nizinę nadmorską. Na większości terytorium Madagaskaru panuje klimat równikowy, wilgotny na wschodnim wybrzeżu, suchy w zachodniej części wyspy, ...

Góry Przylądkowe

... panuje klimat zwrotnikowy kontynentalny, suchy, z opadami od 200 do 500 mm rocznie. Tylko na południowym zachodzie jest to klimat podzwrotnikowy morski, z opadami sięgającymi 2000 mm rocznie. Roślinność ...

Sahara

... niektórych źródeł około 9 min km2) i jest największym na Ziemi obszarem pustynnym i półpustynnym. Charakterystyczną cechą tego ogromnego re­gionu jest suchość klimatu i typowa dla obszarów pustynnych rzeźba, ...

Pustynia Kalhari

... na dziesiątki kilometrów (niekiedy ponad 100 km) wały piaszczyste , dochodzące do 100 m wysokości, utrwalone przez roślinność (a więc powstałe w warunkach klimatu bardziej suchego niż obecnie). Tylko lokalnie, ...

Rośliny włóknodajne i kauczukodajne

... południowo-zachodniej Hiszpanii i na Półwyspie Bałkańskim w Grecji. Len to jedna z dwóch roślin włóknistych (oprócz konopii) rosnących w klimatach umiarkowanych. Pochodzi on prawdopodobnie z Azji Południowo-Zachodniej. ...

Rasy na świecie

 Podstawą wyróżniania odmian człowieka są dziedziczone cechy fizyczne, które zostały ukształtowane pod wpływem określonych warunków środowiska przyrodniczego, głównie klimatu. Grupa ludzi wyróżniających ...

Rozmieszczenie ludności na świecie

... zimny klimat, dostępność do wody, zasięg występowania gleb nadających się do uprawy W 2000 r. na naszej planecie żyło nieco ponad 6 mld ludzi. Ludność świata koncentruje się na obszarach ...

Historia Geografii

... Wyliczały one miasta, ludy, rzeki oraz podawały szereg danych historycznych. Najwięcej uwagi po­święcało się gospodarce wodnej, klimatowi, melioracjom i rolnictwu. Sporządzało się plany regu­lacyjne, plany ...

Rodzaje pustyń

... polarnych) w trzech strefach klimatycznych - umiarkowanej, subtropikalnej i tropikalnej. Na obszarach pustynnych żyje tylko około 4 % ludności świata, a w celach uprawowych wykorzystuje się tylko 3 % ich ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych