Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 16 pozycji.

gleby czerwone

typ gleb, charakterystyczny dla klimatu tro­pikalnego wilgotnego (roczna suma opa­dów > 1300 mm). Powstają pod lasami równikowymi, zawierają niewiele próch­nicy (do 4%); ich barwa pochodzi od obec­ności ...

Benguelski, Prąd

... suchość klimatu wybrzeży pd.-zach. Afryki i umożliwia rozwój pustyni Namib  ...

<span class="highlight">Klimat</span> w Afryce&#160;...

Na klimat Afryki wpływa przede wszystkim położenie w równikowych i zwrotnikowych szerokościach geograficznych decydujące o cyrkulacji mas powietrza oraz zwarte kontury kontynentu i znaczna jego wysokość, ...

<span class="highlight">Klimat</span> w Australii&#160;...

Podstawowe cechy klimatu Australii determinuje położenie kontynentu w zwrotnikowych i podzwrotnikowych szerokościach geograficznych, pośród rozległych akwenów (Ocean Indyjski, Ocean Spokojny), a także ...

Rzeki w Afryce

... rzeki i jej położenia względem stref klimatycznych. Przeważającą większość rzek Afryki zasilają wody z opadów atmosferycznych. Jedynie te, które znajdują się na obrzeżach pustyni Kalahari zasilane są przez ...

Geografia Dżibuti

... -173 (wg innych źródeł - 150) m p.p.m. - najniżej położony punkt na kontynencie. Wąski pas wybrzeża stanowi morfologiczny próg czerwonomorski. Dżibuti cechuje się klimatem gorącym, podrównikowym pustynnym, ...

Madagaskar

... wreszcie przechodzi w szeroką do 200 km, pagórkowatą nizinę nadmorską. Na większości terytorium Madagaskaru panuje klimat równikowy, wilgotny na wschodnim wybrzeżu, suchy w zachodniej części wyspy, ...

Ocean Atlantycki

...  Na Oceanie Atlantyckim występują wszystkie strefy klimatyczne (zob. zał. 8). Klimat oceanu jest kształtowany oddziaływaniem stałych ośrodków wyżowych nad Grenlandią i Antarktydą, sezonowego (zimowego) ...

Gleby w Ameryce Południowej

... porośniętych przez wilgotne lasy równikowe, w warunkach wilgotnego klimatu równikowego, ze starszych zwietrzelin gliniastych rozwinęły się czerwonożółte gleby, a z utworów bardziej piaszczystych wytworzyły ...

Wyżyna Abisyńska

... klimatu równikowego monsunowego. Zachodnie stoki wyżyny, opadające ku Kotlinie Górnego Nilu (stoki dowietrzne) oraz najwyższe masywy górskie mają klimat wilgotny, z opadami 1000-1500 mm rocznie, niekiedy ...

Produkcja owoców na świecie

... które do uprawy wymaga klimatu ciepłego i dość dobrych, lekkich ziem. Najlepiej nadają się gleby wytworzone na tufach wulkanicznych. Jakość winogron i wytłoczonego z nich wina zależy, od stopnia nasłonecznienia, ...

Ustroje rzeczne

Warunki klimatyczne i inne składniki środowiska geograficznego mają decydujący wpływ na wodny ustrój (reżim) rzek, czyli na powtarzające się okresowo zmiany w ich zasilaniu, stanie wód, przepływie i zjawiskach ...

Rozmieszczenie ludności na świecie

... zimny klimat, dostępność do wody, zasięg występowania gleb nadających się do uprawy W 2000 r. na naszej planecie żyło nieco ponad 6 mld ludzi. Ludność świata koncentruje się na obszarach ...

Odwzorowania Umowne

... dzieląc  równoleżniki na odpowiednią ilość odcinków. Siatka ta znakomicie nadaje się do przedstawiania całego obszaru  Ziemi, np. map klimatycznych, faunistycznych itd. Odwzorowania kartograficzne Nazwa ...

Obieg wody w przyrodzie

... pokrywy lodowe na powierzchni ziemi. Zdolność zatrzymania wody przez dany obszar zależy głównie od rzeźby terenu, przepuszczalności podłoża, od pokrycia terenu szatą roślinną, a także od klimatu. Na powierzchni ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych