Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 15 pozycji.

Arktogea-

... klimatu. Żyją tam słonie afryk., hipopotamy, bawoły afryk., lwy, gepardy, szakale, hieny, krokodyle, liczne małpy (pawiany, mandryle) z człekokształtnymi szympansami i gorylami; charakterystyczne są wielkie ...

<span class="highlight">Klimat</span> w Europie&#160;...

... i płynie wzdłuż południowych wybrzeży Islandii (zachodnie wybrzeże tej wyspy omywa zimny Prąd Wschodniogrenlandzki). Klimat w Europie Ośrodkami barycznymi, które kształtują cyrkulację atmosferyczną ...

Ocean Atlantycki

...  Na Oceanie Atlantyckim występują wszystkie strefy klimatyczne (zob. zał. 8). Klimat oceanu jest kształtowany oddziaływaniem stałych ośrodków wyżowych nad Grenlandią i Antarktydą, sezonowego (zimowego) ...

Appalachy

... silnie przemodelowana w wyniku działalności lodowców (wygłady lodowcowe, mutony, żłoby i jeziora polodowrcowe), a wybrzeża w większości są fiordowe (miejscami riasowe). Na wyspie panuje klimat umiarkowany ...

Roślinność w Europie

... Europie słabiej wykształcony, strefowy układ formacji roślinnych, nawiązujący do przebiegu stref klimatycznych, i charaktery-styczna ich zmienność z zachodu na wschód, wynikająca ze słabnącego w tym kierunku ...

Geografia Europy Północnej

... wulkaniczne), rzeźby i jej genezy (góry o rzeźbie alpejskiej, wyżyny, powierzchnie zrówna­nia, płaskowyże i niziny, powszechne ślady zlodowacenia plejstoceńskiego), klimatu (od biegunowego na północy po ...

Produkcja owoców na świecie

... które do uprawy wymaga klimatu ciepłego i dość dobrych, lekkich ziem. Najlepiej nadają się gleby wytworzone na tufach wulkanicznych. Jakość winogron i wytłoczonego z nich wina zależy, od stopnia nasłonecznienia, ...

Produkcja warzyw na świecie

... wartościowym źródłem pożywienia  stają się w coraz częściej przedmiotem handlu międzynarodowego. Spośród ok. 250 znanych roślin warzywnych, do najpowszechniej w świecie i w różnych warunkach klimatycznych ...

Rośliny włóknodajne i kauczukodajne

... południowo-zachodniej Hiszpanii i na Półwyspie Bałkańskim w Grecji. Len to jedna z dwóch roślin włóknistych (oprócz konopii) rosnących w klimatach umiarkowanych. Pochodzi on prawdopodobnie z Azji Południowo-Zachodniej. ...

Uprawa kukurydzy i jęczmienia na świecie

... podzwrotnikowych i cieplejszych rejonów klimatu umiarkowanego. Zboże to wymaga dość długiego okresu wegetacyjnego (5 mie­sięcy) i lepszych gleb. Kukurydza znajduje szerokie zastosowanie jako pasza dla ...

Rasy na świecie

 Podstawą wyróżniania odmian człowieka są dziedziczone cechy fizyczne, które zostały ukształtowane pod wpływem określonych warunków środowiska przyrodniczego, głównie klimatu. Grupa ludzi wyróżniających ...

Rozmieszczenie ludności na świecie

... zimny klimat, dostępność do wody, zasięg występowania gleb nadających się do uprawy W 2000 r. na naszej planecie żyło nieco ponad 6 mld ludzi. Ludność świata koncentruje się na obszarach ...

Położenie Polski

... się klimatu. Polska znajduje się w strefie klimatów umiarkowanych. Odnotowuje się tu stany pogodowe charakterystyczne dla kontynentalizmu klimatu Wschodniej Europy, oraz dla klimatów morskich Europy Zachodniej. ...

Historia Geografii

... Wyliczały one miasta, ludy, rzeki oraz podawały szereg danych historycznych. Najwięcej uwagi po­święcało się gospodarce wodnej, klimatowi, melioracjom i rolnictwu. Sporządzało się plany regu­lacyjne, plany ...

Lodowce

... skutkiem znacznego ochładzania się klimatu. Okresy zlodowacenia nazywane są glacjałami. Pomiędzy nimi występowały okresy, kiedy klimat ocieplał się, czyli interglacjały. W okresie tym wskutek ocieplenia ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych