Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 52 pozycje.
Strona 1 z 3

mierzeja

wynurzony długi wał, odci­nający wody zatoki (zalewu) lub jeziora nadbrzeżnego, wytworzony przez aku­mulację piasku niesionego prądami przybrzeżnymi, wyrzucanego na brzeg przez przybój, przewiewanego przez ...

platforma akumulacyjna

łagodnie w stronę morza (jeziora) opadająca powierzchnia wybrzeża, powstała wskutek niszczącej działalności przyboju i fal  ...

platforma abrazyjna

łagodnie w stronę morza (jeziora) opadająca powierzchnia wybrzeża, powstała wskutek niszczącej działalności przyboju i fal  ...

przylądek

wysunięty w stronę morza (jeziora) występ linii brzegowej.  ...

wyspa

część lądowej powierzchni zie­mi, otoczona wodą (morza, jeziora, a na­wet ramionami rzecznymi), o rozmiarach mniejszych niż kontynent, ale większych niż rafa. za największą wyspę uznaje się Grenlandię ...

półwysep

część lądu wysunięta w stro­nę morza lub jeziora i z trzech stron obla­na wodami.  ...

kryptodepresja

de­presja pokryta wodami jeziora; dno je­ziora znajduje się poniżej poziomu mo­rza.  ...

endoreiczny

określenie obszaru, z któ­rego wody powierzchniowe spływają za pośrednictwem stałej sieci rzecznej do obniżeń śródlądowych, których dna mogą zajmować jeziora i morza zamknięte. Ubytek wody z tych obszarów ...

osady paraliczne

osady powstałe w zatokach, lagunach i zalewach oraz w jeziorach nadbrzeżnych.  ...

osady limniczne

osady powstałe na dnie jeziora.  ...

dolina

podłużne obniżenie na powierzchni terenu o spadku stale w jednym kierunku, uchodzące do morza, jeziora lub obniżenia bezodpływowego, powstałe głównie w wyniku erozji rzek. Rzeźba dna doliny jest kształtowana ...

<span class="highlight">Jeziora</span> w Afryce&#160;...

Jeziora podobnie jak rzeki, w Afryce rozmieszczone  dosyć nierównomiernie, przy czym większość z nich znajduje się we wschodniej części kontynentu. Ze względu na genezę mis jezior­nych można je podzielić ...

<span class="highlight">Jeziora</span> w Azji&#160;...

Jeziora. W Azji występuje większość typów genetycznych jezior znanych na Ziemi. Grupują się one w kilku regionach: na północnej Syberii, w obrębie wyżyn: Anatolijskiej, Armeńskiej, Tybetańskiej i Mongolskiej ...

<span class="highlight">Jeziora</span>&#160;...

W jeziorach gromadzi się ok. 280 tys. km3 wody. Powierzchnia wszystkich jezior na Ziemi wynosi 2,7 mln km2, co odpowiada 1,8 % ogólnej powierzchni lądów. Jeziora są głównym dostawcą pary wodnej nad lądami. ...

<span class="highlight">Jeziora</span> w Polsce&#160;...

... Mazurskie (4,1 %). Na południe od zlodowacenia bałtyckiego jeziora występują rzadziej. Najwięcej jezior w tej części naszego kraju znajduje się na Pojezierzu Łęczyńsko- Włodawskim.  Jeziora Polski ...

Rzeki w Afryce

... gdzie rzeki (najczęściej okresowe lub epizodyczne) giną w piaskach pustyni lub bag­nach, względnie kończą swój bieg w jeziorach. Wielkość przepływu i typ reżimu rzecz­nego zależą od typu zasilania danej ...

Pustynie w Afryce

... sebkhi, czyli słone bagna przekształcające się okresowo w silnie zasolone jeziora - szotty. Pustynie zwane serirami to tereny pokryte żwirami i otoczakami, tworzące się obrzeżach rozległych niecek występującym ...

Bałkany

... Peloponezie), a do Egejskiego: Pinios, Wardar, Struma, Nestos, Merię (Marica). Jeziora nie są liczne. Największe z nich to tektonicznej genezy Jezioro Szkodcrskic na północ od zapadliskowej Zatoki Drińskiej ...

Sajany

... form (w tym liczne jeziora polodowcowe), związana głównie z plejstoceńską epoką lodową. Współcześnie w Sajanach występuje około 150 lodowców o łącznej powierzchni niespełna 40 km2. Osobliwością są lawowe ...

Kamczatka

... gór Kamczatki (granica wiecznego śniegu na wysokości około 1600 m) występuje ponad 400 lodowców o łącznej powierzchni około 850 km2. Liczne są także jeziora: kraterowe, kalderowe i polodowcowe. Na Kamczatce ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych