Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 8 pozycji.

orogeneza

ogół procesów zachodzą­cych w skorupie ziemskiej od momentu tworzenia się geosynkliny, przez fałdo­wanie osadów, przeobrażenie osadów wciągniętych w głąb skorupy ziemskiej, intruzje magmowe, aż do wytworzenia ...

dajka

ciało skalne powstałe przez intruzję magmy niezgod­nie z układem starszych warstw skal­nych, wypełniające wąskie szczeliny  ...

żyła pokładowa

ciało skalne po­wstałe przez intruzję magmy między dwiema ławicami skał osadowych. Wyglądem przypomina ławicę skalną, ale nie nawarstwiało się od góry, lecz powstało między starszymi ławicami skalnymi. ...

lakolit

lakolit, lakkolit, grec. lakkos = cysterna — ciało skalne powstałe przez intruzję magmy, złożone ze skał głębinowych, zajmujących przestrzeń w kształcie soczewki lub grzybka  spąg lakoli- tu jest płaski ...

Góry Pamir

... skały magmowe tworzące potężne intruzje. Skomplikowana tektonika sprawia, że w rzeźbie gór zaznaczają się zrębowe pasma, zarówno o przebiegu równoleżnikowym, jak i południkowym, porozdzielane podobnie ...

Góry Dynarskie

... paleozoicznych i mezozoicznych piaskowców, łupków oraz margli, wapieni i dolomitów. Przecinają je liczne intruzje skał magmowych (granitoidy). Lokalnie występują pokrywy skał wylewnych. Rzeźba tej części ...

Masyw Czeski

... fragment platformy paleozoicznej, zawiera jednak sfałdowane i zmetamorfizowane utwory prekambryjskie, struktury kaledońskie, intruzje paleozoicznych skał magmowych . Najwyżej wyniesioną częścią Masywu ...

Rodzaje skał

... zasadowymi są dioryt, gabro, czy bazalt. Skały zasadowe rzadko występują w Polsce. Można je spotkać miejscami w Sudetach. Skały powstałe przy powierzchni Ziemi, tworzące intruzje to skały żyłowe. Jeśli ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych