Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 10 pozycji.

Roślinność w Azji

... borówek, bażyny, bagna oraz rosnącym udziałem drzew, głównie karłowatej brzozy, wreszcie tundrę lesistą, nazywaną także lasotundrą, z rzadkimi brzozowymi zagajnikami. Południowa granica tundry to zarazem ...

Handel zagraniczny na świecie

... obejmuje ono wszelkie rodzaje działalności związane z utrzymywaniem stosunków gospodarczych z zagranicą . Tak rozumiany handel zagraniczny dotyczy, oprócz sprzedaży za granicę lub zakupu za granicą dóbr ...

Organizacje międzynarodowe

... Są one emitowane przez Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Sprawę całkowitego zniesienia kontroli osobowej na wspólnych granicach wewnętrznych, a za to wzmożenie kontroli na ...

Ludność Polski

... związany jest z dynamicznym rozwojem znajdujących się w ich granicach aglomeracji. Odpływem ludności charakteryzują się obecnie województwa słabo rozwinięte gospodarczo, gdzie nie napływają inwestycje ...

Urbanizacja

... tym cena ziemi maleje. Z tego powodu poza prawnie wyznaczonymi granicami administracyjnymi miasta nastąpił intensywny rozwój budownictwa, co przyczyniło się (szczególnie w przeszłości) do rozwoju przedmieść ...

Rozmieszczenie ludności na świecie

... niżej położonych. Wyraźnie obniża się granica osadnictwa w Karpatach, czy Górach Dynarskich, a wiele dawnych, stałych osad funkcjonujących w przeszłości staje się obecnie bazami ruchu turystycznego. Analizując ...

Granice Polski

Granica państwa jest to płaszczyzna prostopadła do powierzchni ziemi, która oddziela terytorium danego państwa od innych państw, bądź od morza. Do terytorium krajów nadmorskich dolicza się ponadto 12- ...

Położenie Polski

Położenie danego kraju stanowi niezwykle istotną cechę. Decyduje ona o odrębności danego terytorium, oraz o stopniu jego indywidualności. Przez wschodnią część naszego kraju przebiega granica oddzielająca ...

Obszary autonomiczne na świecie

... w ograniczonym stopniu jurysdykcji suwerennego państwa, znajdujące się poza granicami jurysdykcji państwowej. Położenie polityczno-prawne obszarów morskich, zasady ich wydzielania oraz sposoby korzystania ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych