Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 4 pozycje.

Wysokość górowania <span class="highlight">Słońca</span>

Górowanie Słońca jest to maksymalna wysokość Słońca z punktu widzenia obserwatora w dowolnym miejscu na Ziemi. Jest ona wyrażona kątem. Będziemy więc obliczać najwyższy możliwy kąt wysokości Słońca w danym ...

Ustroje rzeczne

... się tym, iż rzeki niosą przez cały rok ogromne masy wody. W strefie podrównikowej wahania stanów wód są większe. Maksimum przepływów przypada na letnią porę deszczową związaną z zenitalnym górowaniem Słońca, ...

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

... Górowanie ciała niebieskiego jest to osiągnięcie przez nie największej możliwej wysokości nad horyzontem w swoim widomym ruchu w ciągu doby. Wysokość górowania Słońca jest równa kątowi prostemu pomniejszonemu ...

Temperatura powietrza na Ziemi

... panuje bezchmurna pogoda. Na pustyniach dobowe różnice temperatur  przekraczają 30°. W szerokościach okołorównikowych zaznaczają się dwa okresy najwyższych temperatur związane z zenitalnym górowaniem Słońca ...