Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 10 pozycji.

Górnośląski Okręg Przemysłowy

... a w szczególności górnictwo wę­gla kamiennego i rud cynkowo-ołowio- wych, energetyka, hutnictwo żelaza (naj­większa Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej), stali, cynku, ołowiu, miedzi i stopów metali. Z ...

<span class="highlight">górnictwo</span> &#160;...

przem. obejmujący poszukiwanie, udo­stępnianie i eksploatację kopalin uży­tecznych. W zależności od usytuowania pokładów wydobywanej kopaliny wy­różniamy  g. wgłębne - wydobywa­nie ze znacznych głębokości; ...

Surowce energetyczne w Polsce

... uran, oraz torf. Ośrodki wydobycia surowców energetycznych w Polsce Górnictwo węgla kamiennego w Polsce Zasoby węgla kamiennego w Polsce szacuje się na 46 mld ton, co stanowi około 5 % znanych ...

Wydobycie węgla bruntanego

Górnictwo węgla brunatnego       Najczęściej spotykane złoża węgla brunatnego są złożami trzeciorzędowymi, a więc dużo młodszymi geologicznie od węgla kamiennego. Wartość energetyczna tego surowca ...

Wydobycie węgla kamiennego na świecie

Złoża węgla kamiennego powstały z roślin, które uległy rozkładowi bez dostępu powietrza. Najstarsze złoża pochodzą z ery paleozoicznej. Im starsze złoża (karbon, perm), tym większa w nich zawartość węgla. ...

Wydobycie węgla kamiennego na świecie

Złoża węgla kamiennego powstały z roślin, które uległy rozkładowi bez dostępu powietrza. Najstarsze złoża pochodzą z ery paleozoicznej. Im starsze złoża (karbon, perm), tym większa w nich zawartość węgla. ...

Wydobycie gazu ziemnego na świecie

... w ostatnich kilkunastu latach rozwija się górnictwo gazu ziemnego w Kanadzie. W Europie największymi producentami gazu ziemnego są Wielka Brytania i Norwegia. Kraje te eksploatują złoża szelfu Morza ...

Przemysł w Polsce

Przemysł stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Pod tym pojęciem należy rozumieć działalność człowieka, obejmującą wydobycie i przetwarzanie surowców mineralnych, a także surowców pochodzących ...

Przemysł na świecie

... stopy życiowej społeczeństwa. Z punktu widzenia charakteru działalności rozróżnia się przemysł wydobywczy (górnictwo) oraz przemysł przetwórczy (przetwarzanie i uszlachetnianie surowców i materiałów dla ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych