Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 31 pozycji.
Strona 1 z 2

antropopresja

oddziaływanie gatunku ludzkiego, dążącego do zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb, na środowisko przyrodnicze. Jego rezultatem są różnorodne przekształcenia środowiska, na ogół o charakterze nieodwracalnym, ...

bifurkacja

rozdzielenie się rzeki na odnogi należące do różnych dorzeczy; występują na obszarach o niewyraźnych działach wodnych; najbardziej znaną bifurkującą rz. jest Orinoko w Wenezueli, której cz. wód płynie ...

Transport <span class="highlight">wodny</span>

... drogą morską stanowią prawie 100 % ich ogólnej wymiany handlowej (pewien udział, szczególnie wartościowo, mają w obsłudze przewozy lotnicze). Transport morski dominuje także w obsłudze wymiany międzynarodowej ...

Rzeki w Ameryce Południowej

Rzeki Ameryki Południowej należą do zlewisk dwuch Oceanów: Spokojnego i Atlantyckiego. Kontynentalny dział wodny przebiega w z dłuż Andów, co jest powodem silnej asymetrii owych zlewisk. Zlewisko Oceanu ...

Karakorum

... i wznoszą na zachodnim skraju Wyżyny Tybetańskiej. Stanowią dział wodny oddzielający dorzecze Indusu leżące w zlewisku Oceanu Indyjskiego od bezodpływowych obszarów Azji Środkowej. Karakorum należy do ...

Ocean Atlantycki

...  Na Oceanie Atlantyckim występują wszystkie strefy klimatyczne (zob. zał. 8). Klimat oceanu jest kształtowany oddziaływaniem stałych ośrodków wyżowych nad Grenlandią i Antarktydą, sezonowego (zimowego) ...

Pustynia Kalhari

... zasilające przy wysokich stanach wody leżące dalej na wschód bagna Makgadikgadi. Kalahari nie jest pustynią. Naturalną roślinnością północnej części Kalahari jest niska sawanna z dużym udziałem kolczastych ...

Kotlina Konga

... (w tym gór wulkanicznych) przekraczających 2000 m wysokości, m.in. Bambouto, 2740 m (najwyższy), Wanga, Szebsza. Mbang, Yade. Wyżyna stanowi dział wodny zlewni jeziora Czad oraz dorzeczy Nigru i Konga. ...

Ogrody botaniczne w Polsce

... Podstawową funk­cją tych placówek jest stworzenie warunków do badań naukowych i działalno­ści dydaktycznej. Przyjmuje się, że pierwszymi w Polsce ogrodami o charakterze botanicz­nym były 2 ogrody królewskie ...

Roślinność w Polsce

... gdzie panują odpowiednie warunki klimatyczne, glebowe i wodne dla rozwoju danego typu roślinności. Należy pamiętać, że obecna szata roślinna jest znacznie modyfikowana w wyniku działalności społeczno- ...

Transport lotniczy

... 1/3 ogólnej liczby samolotów dysponują Stany Zjednoczone. Duży jest także udział samolotów kanadyjskich. Wynika to przede wszystkim z popularności w tym państwie głównie małych samolotów pasażerskich, ...

Żegluga śródlądowa w Polsce

... metale i wyroby z metali, rudy metali, nawozy, drewno i zboża (zaledwie 4 tys. ton). Stąd też udział transportu wodnego w PKB wynosi jedynie 0,2 %. Mimo wszystko największe polskie przedsiębiorstwo transportu ...

Koleje w Polsce

Komunikacja jest jednym z najważniejszych elementów infrastruktury gospodarczej. Składają się na nią urządzenia i instytucje świadczące usługi niezbędne dla właściwego funkcjonowania wszystkich działów ...

Transport lądowy

... latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w Europie Zachodniej rozpoczęto działania mające na celu rozbudowę sieci autostrad, które przejmują ruch dalekobieżny i odciążają pozostałe drogi. Budowa ...

Transport lądowy

... i inne. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w Europie Zachodniej rozpoczęto działania mające na celu rozbudowę sieci autostrad, które przejmują ruch dalekobieżny i odciążają pozostałe ...

Tranport na świecie

... przedmiot innej dziedziny usług, czyli łączności. Działalność transportu i łączności składa się na pojęcie komunikacji. Transport stanowi dział produkcji o bardzo dużym znaczeniu dla gospodarki każdego ...

Regiony przemysłowe na świecie

... zostały lepiej zagospodarowane, a więc bogato wyposażone w infrastrukturę techniczną, zurbanizowane, w których nastąpiła koncentracja różnego rodzaju pozarolniczej działalności, koncentracja ludności, ...

Rośliny włóknodajne i kauczukodajne

Oprócz roślin dostarczających żywności, uprawa roślin włóknodajnych (włók­nistych) należy do najstarszych działów rolnictwa. Człowiek zawsze poszukiwał materiałów służących do ochrony swego ciała, głównie ...

Ruchy lądotwórcze

... zasięgu działania ruchów lądotwórczych Podnoszone Obniżane np. Skandynawia północna Syberia Zatoka Hudsona Szkocja np. Antarktyda Grenlandia Wyspy Fryzyjskie ...

Rzeki

Rzeki stanowią niewielki fragment hydrosfery. Wody w nich zawarte są jednak najbardziej ruchliwym jej elementem. Nauka zajmujące się badaniem rzek to potamologia. Rzeka jest to woda, która płynie w stałym ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych