Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 13 pozycji.

bielica

... gł. pochodzenia lodowcowego i rzecznego, w procesie bielicowania. W Polsce bielice występują w cz. pn. (pojezierza, pradoliny, wybrzeże Bałtyku), zajmując łącznie ok. 25% pow. kraju; na ogół nie są wykorzystywane ...

dolina U-kształtna

dolina o bardzo stromych zboczach i płaskim dnie, której przekrój poprzeczny przypomina w kształcie literę U; są nimi np. doliny lodowcowe.  ...

dolina

podłużne obniżenie na powierzchni terenu o spadku stale w jednym kierunku, uchodzące do morza, jeziora lub obniżenia bezodpływowego, powstałe głównie w wyniku erozji rzek. Rzeźba dna doliny jest kształtowana ...

Bałkany

... półwyspu jest umowna. Biegnie od Zatoki Triesteńskiej na północny wschód do doliny Sawy, a następnie na wschód doliną Sawy i Dunaju, do Morza Czarnego. Na zachodzie, u nasady półwyspu jest to Zatoka Triesteńska ...

Kamczatka

... Góry Środkowe i Góry Wschodnie (z wulkanem wulkan Kluczewska Sopka. 4750 m - najwyższym szczytem Kamczatki), rozdzielone głębokim tektonicznym obniżeniem Doliny Kamczackiej (dno na wysokości 100-200 m). ...

Pireneje

Pireneje oddzielają Półwysep Iberyjski od Europy Zachodniej. Jest to miody łańcuch górski uformowany w orogenezie alpejskiej, zbudowany ze skał paleozoicznych, w tym skał krystalicznych, częściowo zmetamorfizowanych ...

Alpy

... górotworu (silnie wypiętrzone masywy, tektonicznie uwarunkowane doliny poprzeczne. podłużne i śródgórskie obniżenia) oraz synchronicznych procesów erozji i denudacji zróżnicowanych w zależności od odporności ...

Wielkie Góry Wododziałowe

... wznosi się zrębowy masyw Ben Lomond (Lcgges Tor, 1573 m). W wyższych partiach gór Tasmanii powszechnie są widoczne ślady plcjstoccńskiego zlodowacenia, w tym cyrki lodowcowe, doliny przekształcone przez ...

Jeziora w Azji

... przegrodzenia doliny potokami lawy, Niewielkie, choć bardzo liczne, są jeziora polodowcowe np. w Ałtaju, Pamirze, na Wyżynie Tybetańskiej, Wyżynie Środkowosyberyjskiej i w Azji Północno-Wschodniej, związane ...

Appalachy

... Południowe. Appalachy Północne ciągną się od Nowej Fundlandii, pod dnem Zatoki Sw. Wawrzyńca do doliny rzeki Hudson. Ich zachodnią granicą jest Nizina Laurentyńska ciągnąca się od jeziora Ontario na ...

Typy wybrzeży morskich w Europie

... płytkie doliny polodowcowe.  Fiordom i fierdom towarzyszą szery (szkiery) - roje małych skalistych wysp - sterczące ponad powierzchnię wody wygładzone garby barańców (mutonów). Tworzą one wybrzeża szerowe ...

Góry Atlas

... zachowanymi plejstoceńskimi formami glacjalnymi (cyrki lodowcowe, doliny U-kształtne, moreny). Pomiędzy Atlasem Saharyjskim a Atlasem Tellskim, na wysokości 750-1000 m n.p.m., znajduje się śródgórski ...

Budowa lodowców

... się śnieg, który przekształca się nieraz w lód lodowcowy to pole firnowe. Pole firnowe ma zwykle kształt rozległej misy, położonej w górnej części doliny górskiej, bądź też zajmuje wysoko wzniesiony płaskowyż ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych