Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 50 pozycji.
Strona 2 z 3

Rozwój gospodarczy na świecie

Na podział polityczno-gospodarczy współczesnego świata zasadniczy wpływ wywarły skomplikowane procesy historyczne, które zachodziły głównie w wiekach XIX i XX. Kilka państw Europy Zachodniej, a później ...

Transport przesyłowy w Polsce

Transport rurociągowy, wodociągowy, czy przesyłanie energii nosi nazwę transportu przesyłowego, bądź transportu specjalnego. Transport rurociągowy o dużym zasięgu przestrzennym służy w Polsce przede wszystkim ...

Transport śródlądowy

... naturalnych, dobrych warunków nawigacyjnych i w różnych strefach klimatycznych. Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM. WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!  ...

Transport przesyłowy na świecie

Transport przesyłowy polega na przenoszeniu (przesyłaniu) ładunków rurociągami, taśmociągami lub przewodami. Jego specyficzną cechą jest przystosowanie sieci do przesyłania tylko jednego rodzaju ładunku. ...

Regiony przemysłowe na świecie

Charakterystyczną cechą przemysłu we wszystkich krajach świata jest jego nierównomierne rozmieszczenie. Obok terenów silnie uprzemysłowionych występują regiony odznaczające się niskim stopniem industrializacji, ...

Surowce skalne metaliczne i chemiczne Polski

Oprócz surowców energetycznych na terenie Polski występują także inne surowce które można podzielić na: surowce metaliczne, surowce chemiczne, oraz surowce skalne. Ośrodki wydobycia surowców mineralnych ...

Surowce metaliczne na świecie

na kuli ziemskiej są rudy żelaza Żelazo to metal znany człowiekowi od kilku tysięcy lat. Obecnie wydobycie jest dość znacznie skoncentrowane, gdyż dotyczy przede wszystkim rud o dużej zawartości czystego ...

Produkcja energii elektrycznej na świecie

We współczesnej gospodarce świata energia elektryczna odgrywa bardzo istotną rolę. Jej światowe zużycie szybko wzrasta, mimo coraz efektywniejszego jej wykorzystywania. Rozwojowi gospodarki światowej i ...

Przemysł energetyczny Polski

Na przemysł energetyczny składa się produkcja, przetwarzanie, oraz przesyłanie energii elektrycznej, pary wodnej, a także gorącej wody. Zapotrzebowanie na energię w naszym kraju jest nadmierne. Polska ...

Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce

Złoża ropy naftowej występują w porowatych skałach w głębi ziemi. W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierająca gaz ziemny. W płytkich złożach ropa naftowa przesiąka do powierzchni ...

Surowce energetyczne w Polsce

Polska posiada stosunkowo duże zasoby surowców. Spośród udokumentowanych zasobów występujących na terenie Polski można wyróżnić: Surowce energetyczne Surowce metaliczne Surowce mineralne ...

Wydobycie węgla kamiennego na świecie

Złoża węgla kamiennego powstały z roślin, które uległy rozkładowi bez dostępu powietrza. Najstarsze złoża pochodzą z ery paleozoicznej. Im starsze złoża (karbon, perm), tym większa w nich zawartość węgla. ...

Wydobycie ropy naftowej na świecie

Ropa naftowa jest to kopalna, ciekła mieszanina węglowodorów. Jest ona obecnie najważniejszym surowcem energetycznym (często określanym mianem surowca strategicznego) ze względu na: wysoką wartość opałową ...

Okręgi przemysłowe w Polsce

Miasta, które odznaczają się większą koncentracją przemysłu nazywane są ośrodkami przemysłowymi. Na obszarach słabo uprzemysłowionych mogą to być niewielkie miasta, a nawet niekiedy i wsie, gdzie znajduje ...

Przemysł w Polsce

Przemysł stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Pod tym pojęciem należy rozumieć działalność człowieka, obejmującą wydobycie i przetwarzanie surowców mineralnych, a także surowców pochodzących ...

Lasy na świecie

W ciągu ostatnich kilku wieków człowiek znacznie przeobraził krajobraz naturalny Ziemi. Potrzeba zwiększenia produkcji żywności przyczyniła się do zmiany proporcji między różnymi formami użytkowania ziemi. ...

Problemy wyżywienia ludności świata

ywnośćjest podstawową potrzebą człowieka. Badaniem stanu wyżywienia ludności świata zajmują się liczne instytucje międzynarodowe, a szczególnie FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)- ...

Zwierzęta gospodarskie w Polsce

Istotny kierunek rolnictwa stanowi hodowla zwierząt i uzyskiwana z niej produkcja. Zwierzęta dostarczają produktów żywnościowych w postaci mięsa, mleka, jaj, tłuszczów, oraz surowców potrzebnych do przemysłu ...

Rybołóstwo na świecie

... międzynarodowym, do swojej dyspozycji pas ciągnący się na odległość 200 mil morskich. W tej strefie, zwanej też strefą ekonomiczną, dany kraj decyduje o tym, kto i na jakich warunkach może korzystać z ...

Produkcja zwierzęca na świecie

Chów zwierząt, obok produkcji roślinnej, jest podstawowym rodzajem działalności rolniczej. Zajmuje on znaczące miejsce w rolnictwie krajów wysoko rozwiniętych. W krajach o niskim poziomie gospodarki dział ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych