Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 50 pozycji.
Strona 1 z 3

Mapy Konturowe - Pobierz

  63 Mapy Konturowe i ponad 200 artkułów dostępne są w strefie PREMIUM. WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Polityka prywatności

Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie www.geomatura.pl (dalej jako „Serwis”). Administratorem Serwisu jest firma PPCWAY, Ul. Nad Serafą 4, 30-864 Kraków, Polska. ...

Pobierz mapy konturowe

  63 Mapy Konturowe i ponad 200 artkułów dostępne są w strefie PREMIUM. WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Rzeźbotwórcza działalność wiatru

Wiatr jest bardzo ważnym czynnikiem erozyjnym. W różnych warunkach klimatycznych może także transportować oraz powodować gromadzenie się materiału skalnego, pod warunkiem jednak, że materiał ten jest luźny, ...

Niszcząca i budująca działalność morza

Woda morska oddziałuje w sposób niszczący (abrazja) lub budujący na wybrzeża morskie. Wybrzeża morskie to obszary styku powierzchni lądowych z powierzchniami morskimi, bądź oceanicznymi. Działalność niszcząca ...

Rzeźbotwórcza działalność lodowców

W lodowcach na kuli ziemskiej znajduje się obecnie około 2,1 % całej wody zgromadzonej na naszej planecie. Topniejący śnieg działa erozyjnie na powierzchnię Ziemi. Proces przekształcenia powierzchni ziemi ...

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

Woda płynąca, gdziekolwiek pojawi się na powierzchni Ziemi, powoli zmienia wyglad lądów. Rozproszone wody opadowe spływając po pochyłościach terenu spłukują najdrobniejszy materiał zwietrzelinowy i przenoszą ...

Zjawiska krasowe

Część skorupy ziemskiej zbudowana jest ze skał, które podlegają rozpuszczaniu przez wodę. Do skał rozpuszczalnych pod wpływem wody należą: wapienie, dolomity, gipsy i sole kamienne. Woda, która nie zawiera ...

Grawitacyjne ruchy masowe

Grawitacyjnymi ruchami masowymi nazywamy proces przemieszczania się pokrywy zwietrzelinowej na stoku pod wpływem siły grawitacji. Zwietrzelina to materiał powstały na skutek procesów wietrzenia. Jej skład ...

Wietrzenie skał

... klimatyczne; w strefach o dużej wilgotności i wysokich temperaturach procesy wietrzeniowe są bardziej intensywne aniżeli w regionach suchych i chłodnych, stopień pokrycia terenu mniej lub bardziej ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

Środowisko przyrodnicze to zespół powiązanych ze sobą elementów takich jak: budowa geologiczna, rzeźba terenu, powietrze, wody, gleby, roślinność, oraz świat zwierzęcy. Każdy z tych elementów odznacza ...

Piętra roślinne w górach

Źródłem energii docierającej do powierzchni naszej planety może być także jej wnętrze. Na skutek działalności wulkanicznej wydostaje się z niego materia i energia cieplna. Powoduje ona ruchy płyt litosfery, ...

Zwierzęta na świecie

W skład biosfery wchodzą wszystkie organizmy żywe na naszej planecie. Biosfera występuje w obrębie zasięgu litosfery, atmosfery i hydrosfery. Najdalej wkracza ona w hydrosferę, sięgając największych głębin ...

Gleby na świecie

Duża zmienność przestrzenna elementów środowiska geograficznego jest przyczyną zróżnicowanie występowania gleb o różnej budowie oraz różnorodnych właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych. ...

Budowa gleby

Gleby zbudowane są z poziomów genetycznych, czyli stref układających się mniej więcej równolegle do powierzchni terenu, powstałych w wyniku działania procesów glebotwórczych. Poziomy różnią się między ...

Powstawanie gleby

Powierzchniowa część litosfery, atmosfera oraz prawie cała hydrosfera stały się siedliskiem życia na naszej planecie. Organizmy pod wpływem czynników biologicznych także zróżnicowanych warunków geograficznych ...

Turystyka na świecie

W ostatnich latach bardzo istotnym elementem międzynarodowego obrotu gospodarczego i współczesnej wymiany międzynarodowej stała się turystyka. Obsługa przybyszów, zarówno tych, którzy podróżują w celach ...

Handel zagraniczny Polski

Zróżnicowanie warunków przyrodniczych i poziomu gospodarczego po szczególnych państw stało się podstawowym bodźcem  zagranicznej wymiany handlowej. Handel zagraniczny prowadzony jest w celu wymiany niezbędnych ...

Handel zagraniczny na świecie

Cechą handlu zagranicznego jest to, że towar lub usługa, będące przedmiotem wymiany, zostają przemieszczone za granicę. Ostatnio pojęciu „handel zagraniczny" nadaje się szersze znaczenie, zgodnie z którym ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych