Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 34 pozycje.
Strona 1 z 2

apartheid

(w jęz. afrykanerskim - rozdzielenie) - polityka rasistowska, która była realizowana w Rep. Południowej Afryki, polegająca na segregacji ludności według koloru skóry. Formą urzędową segregacji był „Rejestr ...

Arktogea-

... etiopskie (Afryka na pd. od Sahary) i holarktyczne (Palearktyka - Europa, Afryka Pn., Azja, oraz Nearktyka - Ameryka Pn.). Dla podkrólestwa orientalnego charakterystyczne jest bogactwo gatunków i form. ...

dolina ryftowa

... Ziemi i zachodzi na grzbietach śródoceanicznych oraz na granicach płyt litosfery wewnątrz kontynentów, zwykle towarzyszy mu wulkanizm. Przykładami d.r. są Wschodnioafrykańska Dolina Ryftowa, M. Czerwone, ...

Religie w Afryce

... kontynentu. Chrześcijaństwo rozwijało się za sprawą zorganizowanej chrystianizacji kontynentu afrykańskiego. Do niektórych krajów, jak np. Liberia, Nigeria czy Sierra Leone, chrześcijaństwo przywędrowało ...

Rzeki w Afryce

... - występują najczęściej w dolnych odcinkach afrykańskich cieków.  ...

Pustynie w Afryce

...  Afrykańska pustynia - Erg Wysokie usłonecznienie i brak zachmurzenia pozwalają na wzrost temp. powietrza w ciągu dnia nawet do 50°C, co z kolei powoduje intensywne paro­wanie wody z występujących i ...

Ludność Afryki

... były przede wszystkim ludy Afryki tropikalnej. Najtragiczniejsze konsekwencje demograficzne przyniósł jednak niemal 400-letni okres europejskiego handlu niewolnikami. W jego rezultacie Afryka utraciła ...

Rozwój ludności w Azji

... pn.wsch. peryferie lądu azjatyckiego (rejon obecnej Cieśniny Beringa), mówić można o istnieniu dwóch głównych. szlaków migracyjnych. Pun­ktem wyjścia obu szlaków była Afryka Wscho­dnia. Pierwszy, trasą ...

Klimat w Afryce

... na południe od równika, w obrębie wyżyn Bije, Lunda i Matabcle, a także na Wyżynie Wrschodnioafrykańskiej i Somalijskiej oraz na zachodnim wybrzeżu Madagaskaru. Na północ i południe od strefy klimatów ...

Ocean Atlantycki

... Atlantyk obmywa brzegi sześciu kontynentów (bez Australii). Leży on między Ameryką Północną i Ameryką Południową a Azją, Europą i Afryką; na południu sięga wybrzeża Antarktydy. Granica z Oceanem Indyjskim ...

Położenie geograficzne Azji

...  lądowa między Azją a Afryką jest bardzo krótka. Przebiega przez 120-kilometrowej szerokości Przesmyk Sueski. Niedawne odłączenie się od Afryki Półwyspu Arabskie­go (wzdłuż ryftu Zatoki Adeńskiej, Morz ...

Położenie geograficzne Europy

... wąskie. W Cieśninie Gibraltarskiej. przez którą łączy się z Oceanem Atlantyckim, odległość między Europą a Afryką wynosi zaledwie 14 km. Szersze są cieśniny oddzielające od Afryki europejskie wy­spy: Sardynię, ...

Sahara

... będąca następstwem procesów wietrzenia i erozji oraz transportu i akumulacji produktów niszczenia. Sahara Podłożem Sahary jest północna część platformy afrykańskiej. Jej fundament stano­wią prekambryjskie ...

Pustynia Kalhari

... Atlantyckim. Kalahari jest rozległą syneklizą w obrębie południowej części platformy afrykańskiej, przedzieloną wyniesieniami starszego podłoża na dwie części. Północna część to syneklizą Okawango, a południowa ...

Wyżyna Abisyńska

... a wybrzeżem Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej znajduje się głęboka, bezodpływowa tektoniczna Kotlina Danakilska znana także jako zapadlisko Afar. Należy ona do systemu Wielkich Rowów Afrykańskich. W ...

Kotlina Konga

Kotlina Konga (Kotlina Zairu) leży w strefie równikowej Afryki. Sąsiaduje z Gwineą na zachodzie, Sudanem na północy, Wyżyną Wschodnioafrykańską (na wschodzie) oraz wyżynami Afryki Południowej (na południu). ...

Góry Atlas

... afrykańskiej (od prekambryjskiej platformy krystalicznej dzieli je tzw. uskok południowego Atlasu). Góry powstały w orogenezie alpejskiej w na­stępstwie kolizji afrykańskiej płyty litosfery z płytą eurazjatycką. ...

Ogrody zoologiczne w Polsce

... daje moż­liwość bezpośredniej obserwacji żywych okazów zwierząt. Chociaż w środowiskach naturalnych, takich jak np. w wykorzystywanych turystycznie afrykańskich parkach natury, dąży się jednak do tego, ...

Militarne organizacje międzynarodowe

... i pokojowego rozwiązywania konfliktów. Organizacja Jedności Afrykańskiej OJA to sojusz, który należy do najważniejszych międzypaństwowych zrzeszeń regionalnych. Organizacja założona została w 1963 r. ...

Transport lotniczy

... tworzą połączenia między Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Azją Południowo-Wschodnią oraz Ameryką Południową i Australią. Połączenia lotnicze Europy z Afryką mają układ południkowy wzdłuż wybrzeży kontynentu. ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych