Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 17 pozycji.

gejzery

rodzaj gorącego źródła, połą­czonego z podziemną komorą wypeł­nioną wodą, z którego w mniej więcej równych odstępach czasu odbywa się gwałtowny wyrzut będącej pod ciśnie­niem pary wodnej i gorącej wody. ...

dopływ

rzeka wpadająca i zasilająca w wodę większą rzekę. Ponieważ d. sam może mieć swoje d., wprowadzono systematykę cieków: najmniejszy ciek wypływający ze źródła jest ciekiem I rzędu, od połączenia dwóch takich ...

Wody podziemne w Polsce

... Częstochowską, Nieckę Nidziańską, Wyżynę Lubelską, Roztocze, oraz Polesie. Istotne znaczenie mają także źródła mineralne i cieplice, które wykorzystywane są do celów leczniczych. Są one eksploatowane w ...

Geografia Dżibuti

... stałej sieci rzecznej. W obrębie depresji znajduje się bezodpływowe, słone jezioro Assal o zmiennej pow. - od ok. 50 do 100 km2. Wzdłuż zapadliska tektonicznego występują gorące źródła. W pn. części wybrzeża, ...

Wyżyna Abisyńska

... mają swoje źródła dopływy Nilu: Sabat (Baro), Nil Błękitny (Abbaj, wypływający z jeziora) oraz Atbara (z dopływem Tekkezje). Na wschodnim stoku wyżyny największą rzeką jest Auasz. Płynie ona w środkowym ...

Przemysł chemiczny w Polsce

... i Wieliczce. Podstawowym surowcem wykorzystywanym przez ten przemysł jest sól kamienna. Zakłady sodowe znajdują się w Inowrocławiu, Janikowie i w Krakowie. Wszystkie są zlokalizowane w pobliżu źródła zaopatrzenia ...

Rośliny przemysłowe na świecie

... cukrowej jako źródła cukru.   W krajach tropikalnych Azji Południowej dość wcześnie produkowano cukier z trzciny cukrowej. W Europie, aż do czasu wielkich odkryć geograficznych, cukier trzcinowy ...

Urbanizacja

... jednostek osadniczych, które ze względu na swoją wielkość, zabudowę, źródła utrzymania ludności i sposób życia mieszkańców są uznawane za miasta. Postępuje też koncentracja ludności w największych miastach. ...

Rozmieszczenie ludności na świecie

... Życie ludzi w takich warunkach jest bowiem całkowicie uzależnione od dostaw zewnętrznych. Ponadto, brak większych cieków wodnych, będących źródłami zaopatrzenia w wodę, wykorzystywanych też jako szlaki ...

Odkrycia Geograficzne

...  Oceanu Spokojnego odkrył wybrzeża Australii, Nowej Kaledonii i Hawajów. W 1858 roku John Speke odkrył Jezioro Wiktorii i źródła Nilu, a w 1888 roku Samuel Teleki odkrył jezioro Rudolfa w Afryce. Świa ...

Geografia jako nauka

... . W obrębie hydrologii wyróżnić można takie dziedziny jak: glacjologia- nauka o lodowcach krenologia- nauka o źródłach potamologia- nauka o rzekach limnologia- nauka o jeziorach oceanografi ...

Rzeki w Polsce

... prawobrzeżnych. Dla Odry stosunek ten wynosi 30:70, dla Wisły natomiast 27:73.Wisła i Odra, wraz z ich największymi dopływami biorą swój początek w Karpatach i Sudetach. Źródła Wisły znajdują się na zboczach ...

Urbanizacja

... jednostek osadniczych, które ze względu na swoją wielkość, zabudowę, źródła utrzymania ludności i sposób życia mieszkańców są uznawane za miasta. Postępuje też koncentracja ludności w największych miastach. ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych