Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 27 pozycji.
Strona 1 z 2

fen

i względnie suchy wiatr lo­kalny schodzący na zawietrzną stronę łańcucha górskiego; powstaje podczas przemieszczania się niżu barycznego, gdy wilgotne powietrze jest zmuszone do wznoszenia się ponad barierę ...

epejroforeza

bardzo powolne przesuwanie się bloków sialu. Teorią wędrówek kontynen­tów tłumaczył A. Wegener fałdowanie skorupy ziemskiej, współczesny układ łańcuchów górskich, podobieństwo wschodnich i zachodnich zarysów ...

dewon

... wyjście zwierząt na ląd. Na początku dewonu  zakończyła się orogeneza kaledońską a powstałe łańcuchy górskie uległy szybkiej denudacji; u schyłku dewonu  rozpoczęła się orogeneza hercyńska. W d. Polsce ...

Góry Przylądkowe

... na długości około 800 km. Są one górotworem wieku hercyńskiego, zbudowanym z osadowych skał paleozoicznych (od syluru po karbon dolny włącznie). Tworzą dwa równoleżnikowe łańcuchy złożone z wielu pasm: ...

Góry Pamir

Góry Pamir położone są pomiędzy pasmami górskimi Hindukusz, Karakorum, Kunlun i Tien-szan. Obejmują one rozległy obszar górski rozciągający się między Niziną Turańską (na zachodzie) a ciągiem obniżeń we ...

Himalaje

Himalaje są najdalej na południe wysuniętym łańcuchem górskim Azji Środkowej  i najwyższym systemem górskim na Ziemi (Mount Everest. 8848 m n.p.m. ). Góry te ciągną się na długości około 2500 km, przy ...

Góry Ałtaj

Góry Ałtaj obejmują kilkanaście różnej długości i wysokości pasm górskich ciągnących się z północnego zachodu na południowy wschód, na długości około 2000 km. Najwyższym szczytem jest Biełucha (4506 m). ...

Bałkany

... do alpejskiej strefy fałdowej południowej Europy i ma, jak inne części alpidów, złożoną budowę geologiczną. Zachodnią i południową część półwyspu zajmują alpejskie łańcuchy górskie. Są to Góry Dynarskie, ...

Góry Dynarskie

... Jelasica (Crna Glava, 2137 m) . Łańcuch Gór Dynarskich (Dynarydów) uformował się między dwoma mikropłytami litosfery. Góry Dynarskie Zachodnia, czyli zewnętrzna część gór, ciągnie się wzdłuż Morza ...

Półwysep Apeniński

... części półwyspu po zachodniej stronie Apeninów. Półwysep Apeniński Content Wnętrze Półwyspu Apenińskiego zajmuje wąski, alpejski łańcuch górski Apeninów. Góry ciągną się od przełęczy Cadibona na ...

Wyżyna Transylwańska

Wyżyna Transylwańska, nazwana też Wyżyną (bądź Kotliną) Siedmiogrodzką znaj-duje się wewnątrz luku Karpat Południowo-Wschodnich, otoczona łańcuchami górskimi Karpat Wschodnich, Karpat Południowych ...

Pireneje

Pireneje oddzielają Półwysep Iberyjski od Europy Zachodniej. Jest to miody łańcuch górski uformowany w orogenezie alpejskiej, zbudowany ze skał paleozoicznych, w tym skał krystalicznych, częściowo zmetamorfizowanych ...

Alpy

Alpy są najwyższym łańcuchem górskim w Europie. Ciągną się lukiem od Zatoki Genueńskiej  Morza Liguryjskiego (Morze Śródziemne) na południowym zachodzie do Dunaju, Kotliny Wiedeńskiej i Małej Niziny Węgierskiej ...

Wielkie Góry Wododziałowe

... około 40U0 km, nie licząc górzystej Tasmanii, także należącej do systemu Wielkich Gór Wododziałowych. Na północy i na południu łańcuch górski jest stosunkowo wąski, osiąga 150-200 km: w części środkowej ...

Lodowce w Azji

Mimo korzystnych warunków orograficznych i sprzyjających warunków termicznych (wiele szczytów, pasm i łańcuchów górskich wznosi się powyżej granicy wiecznego śniegu), lodowce zajmują w Azji tylko około ...

Roślinność w Europie

... roślinności Europy ogromną rolę odegrała plejstoceńska epoka lodowa oraz właściwy Europie równoleżnikowy układ wysokich łańcuchów górskich alpidów i równoleżnikowa bariera mórz na południu kontynentu. ...

Ukształtowanie powierzchni Europy

... Skandynawskie (Galdhopiggen, 2469 m). Jest to stary łańcuch gór fałdowych ciągnący się wzdłuż Półwyspu Skandynawskiego na długości około 1800 km. Zachodnie stoki gór są rozcięte głębokimi fiordami, ...

Góry Atlas

... (płaszczowiny nasunięte dale­ko na południe). Mają one rzeźbę zróżnicowaną, mocno rozczłonkowaną licznymi przeło­mowymi dolinami rzek rozcinających w poprzek cały łańcuch górski. Struktur Rifu przez Cieśninę ...

Ruchy górotwórcze

Ruchy górotwórcze to ruchy, które prowadzą do fałdowania i wypiętrzenia łańcucha górskiego. Poprzedzają je intensywne ruchy fałdowe warstw skalnych, często bardzo mocno wówczas zaburzonych, o skomplikowanej ...

Metody odtwarzania historii Ziemi

... odtworzenia rozmieszczenia mórz i lądów, jezior, rzek, lądolodów i lodowców, pustyń, łańcuchów górskich, a więc opisem środowiska geograficznego, w poszczególnych okresach geologicznej przeszłości, zajmuje ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych