• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 2 pozycje.

Sahara

... Na obszarze Sahary występują wszystkie znane typy pustyń, wyróżniane zarówno ze względu na rodzaj budującego je materiału: pustynie kamieniste (hamada), żwirowe (sc- rir), piaszczyste (erg) i ilaste (sebka), ...

Rodzaje pustyń

... z pokryw zwietrzelinowych, zawierających różnych rozmiarów materiał skalny prowadzi do powstania pustyń kamienistych, zwanych na Saharze hamada. Są to pustynie, których powierzchnia pokryta jest blokami ...