• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 22 pozycje.
Strona 1 z 2

<span class="highlight">granit</span>y &#160;...

... są granitoidowymi. Granitoidy są najbardziej rozpo­wszechnionymi skałami głębinowymi w skorupie ziemskiej, tworzą rozległe batolity, zwłaszcza w obrębie starych tarcz krystalicznych pn. Europy, Afryki, ...

góra wyspowa

... granitu. G.w. powstają na kilka sposobów; naj­częściej na drodze następstwa głęboko sięgającego wietrzenia chemicznego i późniejszego wypreparowania najbar­dziej odpornych, niezwietrzałych frag­mentów ...

gnejs

metamorficzna, powstają­ca najczęściej przez przeobrażenie kwa­śnych skał magmowych (np. granitów) i niektórych skał osadowych, np. arkoz i piaskowców szarogłazowych. Charak­teryzuje się na ogół jasną ...

batolity

forma występowania intruzji skał magmowych głębinowych, gł. granitu, w płytkie warstwy skorupy ziemskiej, mająca znaczne rozmiary (setki km2) wzrastające z głębokością, nieregularny kształt i nie mająca ...

Góry Pamir

... budowę geologiczną. Pasma północne są zbudowane z paleozoicznych skał okruchowych (zlepieńce, piaskowce, lupki ilaste) i krystalicznych (granitoidy). W środkowej części gór dominują silnie zmetamorfizowane ...

Himalaje

... o znacznie większym zasięgu (lodowce dolinne schodziły do wysokości 1000-1500 m n.p.m.) Himalaje Małe i Himalaje Wysokie są zbudowane z prekambryjskich skał krystalicznych (gnejsy, granitoidy) oraz paleozoicznych ...

Karakorum

... alpejskiej strefy fałdowej. Na południu góry są zbudowane głównie z prekambryjskich skał krystalicznych (gnejsów, łupków krystalicznych i granitoidów); na północy prekambryjskie skały metamorficzne ...

Góry Ałtaj

... jest z silnie sfałdowanych i zmetamorfizowanych skał krystalicznych (gnejsy, granitognejsy, łupki krystaliczne) i osadowych (skały węglanowe) oraz skał magmowych (wulkanity-lawy, tufy, brekcje wulkaniczne), ...

Sajany

... i równowikowych, głównie jednak z permsko-triasowych skał wulkanicznych, z licznymi intruzjami granitoidów. Sajany Wschodnie W śródgórskich kotlinach występują lądowe i płytkowodne skały osadowe. ...

Góry Dynarskie

... paleozoicznych i mezozoicznych piaskowców, łupków oraz margli, wapieni i dolomitów. Przecinają je liczne intruzje skał magmowych (granitoidy). Lokalnie występują pokrywy skał wylewnych. Rzeźba tej części ...

Masyw Czeski

... jednostronny), zbudowany ze skał krystalicznych (głównie granity i skały metamorficzne). Powierzchnia szczytowa gór, wysokości około 1000 m n.p.m., ma cechy penepleny. Na południowym zachodzie, gdzie góry ...

Pireneje

... na północy i południu. Pico de Aneto -  najwyższy szczyt Pirenejów Granitowe Pireneje Środkowe są najwyższą częścią łańcucha górskiego (Aneto, 3404 m n.p.m.). Mają rzeźbę alpejską, z graniami, turniami, ...

Alpy

... w części osiowej oraz dwie strefy wapienno-fliszowe, jedną na północy, drugą na południu. Strefa osiowa jest zbudowana ze zmetamorfizowanych skal paleozoicznych i mezozoicznych oraz skał magmowych (granitoidów). ...

Wyżyna Brazylijska

Wyżyna Brazylijska zajmuje wschodnią część kontynentu i południową, wyniesioną część prekambryjskiej platformy południowoamerykańskiej. Krystaliczne podłoże (gnejsy, łupki krystaliczne, granitoidy, kwarcyty) ...

Appalachy

... się centralna strefa Appalachów (Pasmo Błękitne), zbudowana ze skał krystalicznych (proterozoicznych granitów i skał metamorficznych) oraz górnoproterozoicznych skał osadowych i wulkanicznych. Ostatnią, ...

Geografia Europy Północnej

... część tarczy bałtyckiej zbudowanej z archaicznych gnejsów, granitognejsów i łupków krystalicznych - najstarszych skał wchodzących w skład prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej. W zachodniej części ...

Sahara

... skały metamorficzne (gnejsy, łupki krystaliczne, marmury i kwaracyty) i wulkaniczne (bazalty, andezyty), silnie sfałdowane i poprzecinane starymi (prekambryjskimi) intruzjami granitoidów i innych skał ...

Góry Atlas

... Ajsa, 2336 m) oraz śródgórskie płaskowyże. Są one zbudowane ze sfałdowanych mezozoicznyeh i trzeciorzędowych skał okruchowych i węglanowych po­przecinanych intruzjami skał magmowych, głębinowych (granitoidy) ...

Surowce skalne metaliczne i chemiczne Polski

... skał budowlanych pochodzenia magmowego należą granity, bazalty, melafiry, oraz porfiry. Inne surowce skalne wydobywane w Polsce to marmury, wapienie, i piaskowce. Całość tego artykułu i ponad 200 innych ...

Dzieje Ziemi

... węgla, siarkowodór i inne związki. Procesy wulkaniczne doprowadziły do wydostania się magmy na powierzchnię ziemi i formację skał granitowych. Zapoczątkowało to tworzenie się granitowej skorupy ziemskiej. ...