• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 10 pozycji.

Pustynie w Afryce

... 20% pow. kontynentu. Są to tereny półsuche, położone najczęściej na obrzeżach pustyń. Roczne sumy opadów sięgają tam do 750 mm, gleby zaś są lepiej rozwinięte niż na pustyniach, często bywają nawet wystarczająco ...

Geografia Dżibuti

... gdzie powstały rafy koralowe, utworzono dwa rezerwaty morskie.   Ze względu na specyficzne warunki klima­tyczne wytworzyły się tu gleby słabe, o płytkim, niewykształconym profilu glebowym, charakterystyczne ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

Środowisko przyrodnicze to zespół powiązanych ze sobą elementów takich jak: budowa geologiczna, rzeźba terenu, powietrze, wody, gleby, roślinność, oraz świat zwierzęcy. Każdy z tych elementów odznacza ...

Niekonwencjonalne źródła energii

... roślin zależy od intensywności nasłonecznienia biologicznie zdrowej gleby i wody. Może być ona przekształcona na inne formy energii podczas spalania biomasy. Ogólnie z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie ...

Surowce nieodnawialne

... węgiel brunatny, czy uran). Do tej samej kategorii należą również gleby i obszar powierzchni produkcyjnej. Do odnawialnych surowców zwykle zalicza się zasoby biosfery oraz zasoby wód słodkich, czyli np. ...

Produkcja owoców na świecie

... które do uprawy wymaga klimatu ciepłego i dość dobrych, lekkich ziem. Najlepiej nadają się gleby wytworzone na tufach wulkanicznych. Jakość winogron i wytłoczonego z nich wina zależy, od stopnia nasłonecznienia, ...

Rośliny włóknodajne i kauczukodajne

... do rozwoju tej rośliny wynosi 26-28°C. Nie toleruje ona przymrozków, a spadek temperatury do 5°C powoduje znaczne zmniejszenie plonów. W początkowej fazie rozwoju wymaga wilgotnej gleby, a w czasie dojrzewania ...

Rozmieszczenie ludności na świecie

...  Czynniki ograniczające osadnictwo wysokość nad poziom morza ukształtowanie terenu odległość od morza położenie nad rzekami, jeziorami warunki klimatyczne gleby surowce mineralne ...

Źródła wód

Wody podziemne rzadko pozostają w bezruchu. Przez warstwy słabo przepuszczalne bardzo powoli przesączają się w głąb, zasilając gleby poziomy wodonośne. Sączą się również w kierunku odpływu. Zasilają podziemi ...

Skład atmosfery

... Są to: kropelki wody i kryształki lodu, cząstki dymu, sadzy i popiołu, kryształki soli morskiej, cząstki gleby, pyłki roślinne, mikroorganizmy, pyły wulkaniczne oraz zwiększającą się ilość pyłów pochodzenia ...