• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 18 pozycji.

gleby płowe

... gł. z piasków, glin; mają jasną, żółtawą barwę. Zajmują pozycję przejściową pomiędzy bielicami i glebami brunatnymi. G.p. są glebami strefowymi.  ...

gleby czerwone

... trudno usuwalnych związków żela­za. G.cz. występują w środk. Afryce, Ameryce Pd. i Azji Pd.-Wsch. (Tajlandia, Indonezja). G.cz. są glebami strefowymi.  ...

gleby brunatne

... Ich brunatna bar­wa pochodzi od zawartości próchnicy i związków żelaza. G.b. mają wysoką wartość rolniczą i są przeważnie zajęte pod uprawy. Wraz ze spokrewnionymi gleba­mi płowymi zajmują połowę pow. ...

gleby bagienne

... tlenu, co hamuje rozkład resztek organicznych i po­woduje powstanie torfu. W Polsce spoty­kane gł. na pojezierzach i na Polesiu; wraz z glebami murszowymi zajmują ok. 8% pow. kraju. Obszary ich występowania ...

gleboznawstwo

dział na­uki na pograniczu nauk o Ziemi, biolo­gicznych i rolniczych, którego przed­miotem zainteresowania jest gleba, jej geneza, właściwości, rozmieszczenie na kuli ziemskiej, degradacja (erozja gleb) ...

bielica

... rolniczo. B. są glebami strefowymi.  ...

Roślinność w Azji

... pustyń występują stepy bylicowe z różnymi bylinami, np. piołunem, estragonem, szałwią, tymiankiem. rumiankiem. Na wschodzie są to głównie stepy ostnicowe, z krzewami karagany (Caragana) na glebach kamienistych. ...

Gleby w Ameryce Południowej

... klasyfikacjach czerwonymi glebami laterytowymi. Zawierają one znaczne ilości tlenków żelaza. Przy zmiennym uwilgotnieniu związki te koncentrują się w glebie na pewnej głębokości i tworzą konkrecje żelaziste, ...

Roślinność w Europie

... bylin. Przy gorszym zaopatrzeniu w wodę występuje step ostnicowy z przewagą traw, głównie ostnic (Stipa). Przy opadach rzędu 250 mm rocznie, często na glebach zasolonych, występuje suchy step piołunowy. ...

Roślinność w Polsce

... topola. Bory występują w całej Polsce na glebach ubogich. Bory Tucholskie Grądy, tożyznewielogatunkowe lasy liściaste z przewagą grabu i dębu, niekiedy z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, ...

Budowa gleby

... jest to przekrój pionowy przez glebę, wskazujący ułożenie poszczególnych poziomów od powierzchni gleby do skały macierzystej. Gleba zbudowana jest z różnych poziomów charakterystycznych dla danego typu ...

Powstawanie gleby

Powierzchniowa część litosfery, atmosfera oraz prawie cała hydrosfera stały się siedliskiem życia na naszej planecie. Organizmy pod wpływem czynników biologicznych także zróżnicowanych warunków geograficznych ...

Rośliny włóknodajne i kauczukodajne

... Jest to roślina wytrzymała na suszę, lubi duże nasłonecznienie. Wysokie plony uzyskuje się na żyznych glebach. Jej uprawa wiąże się z koniecznością zaangażowania znacznych zasobów pracy, ze względu na ...

Uprawa kukurydzy i jęczmienia na świecie

... upał i suszę. Dlatego można go uprawiać na suchych stepach, a nawet półpustyniach. Najlepiej jednak udaje się on na obszarach o łagodnym klimacie (bez przymrozków) i na dobrych glebach. Jęczmień jest ...

Lasy w Polsce

... których drzewostanie dominuje sosna, dęby, brzoza, czy topola. Bory występują w całej Polsce na glebach ubogich. Grądy, tożyznewielogatunkowe lasy liściaste z przewagą grabu i dębu, niekiedy z domieszką ...

Gleby w Polsce

 Gleba to jeden z elementów środowiska geograficznego. Stanowi ona zewnętrzną warstwę litosfery powstałą ze skały macierzystej, która ulega działaniu klimatu, wody, rzeźby, organizmów żywych i człowieka. ...

Czynniki lokalizacji przemysłu

... na glebach I i II klasy bonitacyjnej, należy zwracać uwagę jaki wpływ na otoczenie będzie miał zakład przemysłowy baza transportowa - dla zakładów, które transportują surowce lub gotowe produkty ważnym ...

Rodzaje pustyń

... gleby, prowadzić rekultywację utraconych obszarów poprzez nawadnianie oraz uprawę takich roślin, które udają się na słabych glebach.   Największe pustynie świata pustynia powierzchnia ...