• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 2 pozycje.

Lodowce

... skutkiem znacznego ochładzania się klimatu. Okresy zlodowacenia nazywane są glacjałami. Pomiędzy nimi występowały okresy, kiedy klimat ocieplał się, czyli interglacjały. W okresie tym wskutek ocieplenia ...

Zlodowacenia w Polsce

W przeciągu ostatnich dwóch milionów lat lądolód wielokrotnie pokrywał znaczną część obszaru Polski. Istotną rolę w rozwoju rzeźby w czwartorzędzie odegrała zmienność klimatu. Na przełomie trzeciorzędu ...