• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 21 pozycji.
Strona 1 z 2

<span class="highlight">Geografia</span> Dżibuti&#160;...

Dżibuti, położone jest we wschodniej części Afryki.  Jest jednym z najmniejszych państw na kontynencie afry­kańskim. Znajduje się w rejonie wielkiego systemu ryftowego. Podłoże geologiczne stanowi prekambryjska ...

<span class="highlight">Geografia</span> jako nauka&#160;...

... morzu i niebu. W tym rozumieniu Eratostenes z Cyreny użył wyrazu „ziemia”, nazywając w ten sposób ogół wiadomości dotyczących powierzchni lądów. Zbiór tej wiedzy nazwał geografią, co dosłownie znaczy opis ...

Antarktyda

Nazwa kontynentu nawiązuje do języka greckiego, w którym słowo arktikos oznaczało ziemie czy też obszary północne, znajdujące się „pod” Arktos - gwiazdozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy, a współcześnie oznacza ...

Położenie geograficzne Azji

Nazwa kontynentu wyjaśniana jest w różny sposób. Prawdopodobnie pochodzi od greckiego słowa as i os (asios lei mon), oznaczającego muł rzeczny, jaki pokrywał dna dolin rzek: Hermos, Kajstros i Meander ...

Literatura

Serwis Geomatura.pl powstał w oparciu o poniższą literaturę: Bajkiewicz Grabowska E., 2006, Hydrologia ogólna, Warszawa, PWN Domachowski R., 1993, Vademecum geografia, Warszawa, Oświata Dunlop ...

Zwierzęta na świecie

... a także do szczelin i jaskiń. Czynniki geograficzne tworzą sprzyjające, bądź niekorzystne warunki do życia na Ziemi. Zoogeografia, czyli geografia zwierząt jest obok fitogeografii, czyli geografii roślin ...

Gleby na świecie

... Badaniem przyczyn i prawidłowości rozmieszczenia gleb na Ziemi zajmuje się geografia gleb. Gleby ze względu na zachodzące procesy glebotwórcze można podzielić na szereg typów, zależnych od klimatu i szaty ...

Metody odtwarzania historii Ziemi

... się paleogeografía.  Odtwarzaniem warunków środowiska przyrodniczego zajmuje się paleoekologia. Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM. WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM! ...

Źródła informacji geograficznej

Geografia wykorzystuje w swoich badaniach liczne źródła informacji. Głównym z nich są badania terenowe. Zarówno geografia fizyczna, jak i geografia społeczno-ekonomiczna, w celu uzyskania pełnych informacji ...

Odkrycia Geograficzne

Dzieje podróży i odkryć geograficznych są częścią historii geografii. Odkrycia geograficzne stanowią także ważne rozdziały historii powszechnej. Odkrycie jakiegoś kraju decydowało o dalszych jego losach, ...

Historia Geografii

... wiadomości geograficznych, jest m.in. umiejętność kreślenia rysunków ilustrujących stosunki przestrzenne jakiegoś niewielkiego obszaru.  Geografią interesowały się cywilizacje Chin, Indii i basenu Morza ...