• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 20 pozycji.

flisz

gruba seria skał osadowych okru­chowych, powstająca w głębokim zbior­niku morskim typu geosynkliny na po­czątkowym etapie ruchów górotwór­czych. W trakcie dalszych ruchów skały f. ulegają fałdowaniu i ...

fałdowanie

(1) proces powstawania fał­dów; (2) synonim ruchów górotwórczych: określenie przedziałów czasu geol., w któ­rym na znaczną skalę zachodziły defor­macje tektoniczne skorupy ziemskiej. Ruchy górotwórcze ...

epejrogeniczne

... często prowadzą do zmiany po­ziomu oceanu światowego. Są przeciw­stawiane ruchom górotwórczym.  ...

tarcza karystaliczna

bardzo rozległy masyw krytaliczny utworony przez wielokrotne procesy górotwórcze denudacyjnie pozbawiony swych górnych części.  ...

trzon krystaliczsny

Część górotworu składająca się ze skał głębinowych, oraz zmetamorfizowanych.  ...

ruchy lądotwórcze

... budowie geologicznej od den basenów oceanicznych tym, że są grubymi krami sialu , a te nie po­wstają inaczej, niż wskutek procesów określanych jako górotwórcze. tzw. ruch lądotwórczy jest więc tylko ruchem ...

orogeneza

... się górotworu i jego wypiętrzenia.  ...

batolity

... dolnej granicy. Na granicy b. ze skałami starszymi tworzy się strefa metamorfizmu kontaktowego, w której typową skałą jest hornfels i występują złoża rud metali. B. powstają na ogół w trakcie ruchów górotwórczych. ...

Ruchy <span class="highlight">górotwór</span>cze&#160;...

Ruchy górotwórcze to ruchy, które prowadzą do fałdowania i wypiętrzenia łańcucha górskiego. Poprzedzają je intensywne ruchy fałdowe warstw skalnych, często bardzo mocno wówczas zaburzonych, o skomplikowanej ...

Góry Przylądkowe

... na długości około 800 km. Są one górotworem wieku hercyńskiego, zbudowanym z osadowych skał paleozoicznych (od syluru po karbon dolny włącznie). Tworzą dwa równoleżnikowe łańcuchy złożone z wielu pasm: ...

Karakorum

... współczesną postać potężnego górotworu Karakorum zawdzięcza silnym ruchom dźwigającym wzdłuż podłużnych i poprzecznych uskoków, które od młodszego trzeciorzędu trwają praktycznie do dziś. Świadczą o ...

Półwysep Apeniński

... procesom metamorfizmu. Ruchy tektoniczne (trwające także i współcześnie) doprowadziły do powstania wielu zapadlisk, rowów tektonicznych i zrębów, a także pocięcia młodego górotworu uskokami podłużnymi ...

Alpy

... górotworu (silnie wypiętrzone masywy, tektonicznie uwarunkowane doliny poprzeczne. podłużne i śródgórskie obniżenia) oraz synchronicznych procesów erozji i denudacji zróżnicowanych w zależności od odporności ...

Antarktyda

...  Półwyspu Antarktycznego. Góry te w dużej mierze są pogrążone pod lądolodem, ale najwyższe szczyty w środkowej części górotworu (Jackson) wznoszą się ponad jego powierzchnię. Ukryte pod lodem są także masyw ...

Appalachy

... Oceanu Iapctus, który dzielił te kontynenty w najstarszym paleozoiku. W obrębie współczesnego górotworu wyróżnia się cztery strefy różniące się budową geologiczną i rzeźbą. Po części są one terranami (m.in. ...

Piętra roślinne w górach

... ruchy górotwórcze a w konsekwencji przekształcenia rzeźby powierzchni Ziemi. Energia przyciągania ziemskiego powoduje także spływ wody, ruch śniegu i lodowców, a także przemieszczanie się mas skalnych ...