• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 2 pozycje.

<span class="highlight">ekumena</span> &#160;...

obszar stale zamieszkany i użytkowany przez człowieka. Obszar e. stale się powiększa ze względu na zwięk­szającą się liczbę ludności świata i ko­nieczność uzyskania terenów dla osadnic­twa i gospodarki. ...

Rozmieszczenie ludności na świecie

... grecka ekumeną, obszary nie zamieszkane noszą nazwę anekumeny a te, które są przejściowo użytkowane przez człowieka to subekumena. Obszary gęsto zaludnione na świecie mają charakter rolniczy i cechuje ...