• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziona jedną pozycję.

Podział polityczny świata

... którego otacza obszar RPA. Eksklawa natomiast to część terytorium państwa, położona w oddzieleniu od głównego jego obszaru, otoczona terytorium innego państwa, bądź państw. Przykładem eksklawy jest obwód ...