• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 5 pozycji.

<span class="highlight">dolomit</span>y &#160;...

rozpowszechniona skała osadowa pochodzenia chemicznego, której gł. (do 90-100%) minerałem skałotwórczym jest dolomit Charakteryzuje się barwą szarą lub żółtawą i zbitą teksturą. D. powstają przez wytrącanie ...

Góry Dynarskie

... Adriatyckiego i ma strukturę płaszczowinową. Zbudowana jest z grubych skał mezozoicznych i paleogeńskich wapieni i dolomitów, a ich pas nadmorski, wliczając także wyspy Dalmacji, to sfałdowane utwory neogeńskiego ...

Zjawiska krasowe

Część skorupy ziemskiej zbudowana jest ze skał, które podlegają rozpuszczaniu przez wodę. Do skał rozpuszczalnych pod wpływem wody należą: wapienie, dolomity, gipsy i sole kamienne. Woda, która nie zawiera ...

Wody podziemne w Polsce

... porowatych, lub spękania w skałach litych. Innym rodzajem wód szczelinowych są wody krasowe, które występują w skałach węglanowych (wapieniach, dolomitach), oraz gipsach, lub anhydrytach. Działalność wód ...

Rodzaje skał

... miki), niektóre tlenki (np. kwarce) i węglany (np. kalcyt dolomit). Stanowią one w sumie 99 % masy całej skorupy ziemskiej. Z gospodarczego punktu widzenia istotne są również minerały, które stanowią surowce ...