• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziona jedną pozycję.

<span class="highlight">dajka</span> &#160;...

ciało skalne powstałe przez intruzję magmy niezgod­nie z układem starszych warstw skal­nych, wypełniające wąskie szczeliny