• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 14 pozycji.

gabro

... odpowiednikiem g. jest bazalt.  ...

<span class="highlight">bazalt</span> &#160;...

... najpowszechniej występującymi skałami wylewnymi. Wylewy bazaltowe mają różny charakter: pokryw lawowych, czyli trapów, punktowych erupcji wulkanicznych i żył. W trakcie stygnięcia w b. często powstaje ...

Geografia Dżibuti

... tarcza krystaliczna arabsko-nubijska. W czasie orogenezy alpejskiej, w wyniku aktywności wulkanicznej i tworzenia się w tym obszarze strefy ryftowej powstały bazaltowe pokrywy lawy o dużej miąższości. ...

Gleby w Afryce

... rozwinęły się ubogie gleby czerwone, ze zwietrzelin bazaltów powstały żyźniejsze gleby ciemnoczerwone, z młodych utworów wulkanicznych wytworzyły się andosole, a z osadów jeziornych - czarne gleby tropikalne ...

Wyspy Kurylskie

... płyty litosfery pod płytę eurazjatycką, z czym wiążą się częste trzęsienia ziemi i ożywiony wulkanizm. Wyspy zbudowane są ze skał wulkanicznych - zakrzepłych law bazaltowych, brekcji wulkanicznych, tufów ...

Wielkie Góry Wododziałowe

... (Ossa, 1617 m - najwyższy szczyt Tasmanii) zbudowany ze sfałdowanych skał osadowych wieku paleozoicznego, zrównanych, przykrytych jurajskimi wylewnymi skałami magmowymi, głównie bazaltami. Płaskowyż obcięty ...

Antarktyda

...  kredowych sfałdowanych pod koniec kredy. Powszechnie występują tam również kenozoiczne bazalty i andezyty z przewarstwieniami piaskowców i zlepieńców. Najmłodsze ruchy tektoniczne zachodziły w strefi ...

Gleby w Ameryce Południowej

... warunkach klimatu zwrotnikowego. pod widnymi lasami i pod sawannami z dużym udziałem drzew, również wytworzyły się gleby wzbogacone w związki żelaza. Ze zwietrzelin bazaltów i diabazów w południowej części ...

Geografia Europy Północnej

... wyspu Skandynawskiego. Jest to wyspa wulkaniczna. Zbudowana jest z trzeciorzędo­wych, czwartorzędowych oraz współcześnie powstających skał wulkanicznych, głównie ba­zaltów i bazaltowych tufów, brekcji i  ...

Sahara

... skały metamorficzne (gnejsy, łupki krystaliczne, marmury i kwaracyty) i wulkaniczne (bazalty, andezyty), silnie sfałdowane i poprzecinane starymi (prekambryjskimi) intruzjami granitoidów i innych skał ...

Surowce skalne metaliczne i chemiczne Polski

... skał budowlanych pochodzenia magmowego należą granity, bazalty, melafiry, oraz porfiry. Inne surowce skalne wydobywane w Polsce to marmury, wapienie, i piaskowce. Całość tego artykułu i ponad 200 innych ...

Dzieje Ziemi

... która jak i cały Układ Słoneczny powstała ok. 4,5 mld lat temu. Skorupa ziemska była początkowo bardzo cienka i składała się ze skał bazaltowych. Nie było hydrosfery, a atmosferę tworzyły: tlen, dwutlenek ...

Budowa i typy wulkanów

... lawy. Można wydzielić dwa podstawowe rodzaje lawy:   Lawy zasadowe, rzadkie: mają bardzo małą lepkość, są rzadkie, więc mogą przemieszczać się na większe odległości. Są to lawy bazaltowe, których ...

Rodzaje skał

... zasadowymi są dioryt, gabro, czy bazalt. Skały zasadowe rzadko występują w Polsce. Można je spotkać miejscami w Sudetach. Skały powstałe przy powierzchni Ziemi, tworzące intruzje to skały żyłowe. Jeśli ...