• Home
Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 14 pozycji.

<span class="highlight">atol</span> &#160;...

wyspa będąca wynurzoną rafą koralową na kształt pierścienia, zamyka­jącego wewnętrzną powierzchnię wodną, zw. laguną atolową  ...

granity

... są granitoidowymi. Granitoidy są najbardziej rozpo­wszechnionymi skałami głębinowymi w skorupie ziemskiej, tworzą rozległe batolity, zwłaszcza w obrębie starych tarcz krystalicznych pn. Europy, Afryki, ...

geografia fizyczna

... się wodami w różnych postaciach, me­teorologię i klimatologię - naukę o pro­cesach zachodzących w atmosferze oraz biogeografię, dotyczącą rozmieszczenia roślin i zwierząt. Obecnie g.f. praktycz­nie nie ...

fizjografia urbanistyczna

dział geo­grafii stosowanej, zajmujący się bada­niem i oceną terenów przeznaczonych na budowę osiedli, domów mieszkal­nych i lokalizację zakładów przemysło­wych. Obejmuje ekspertyzy z zakresu klimatologii, ...

elementy klimatyczne

charakterysty­ka statyst. zmierzonych lub zaobserwo­wanych elementów meteorol. używana w klimatologii, np. roczna suma opa­dów, średnia dobowa temperatura, czas trwania pokrywy śnieżnej itp.  ...

<span class="highlight">atol</span>&#160;...

wyspa koralowa owalnego kształtu lub ciąg wysp, otaczające centralnie położoną płytką lagunę i opadające stromymi stokami na zewnątrz. Cz. lądowa atolujest wąska (do 1 km), natomiast średnica może dochodzić ...

b<span class="highlight">atol</span>ity&#160;...

forma występowania intruzji skał magmowych głębinowych, gł. granitu, w płytkie warstwy skorupy ziemskiej, mająca znaczne rozmiary (setki km2) wzrastające z głębokością, nieregularny kształt i nie mająca ...

Religie w Afryce

... z wyzwolonymi czarnymi niewolnikami z Ameryki. Do końca XVIII w. misje katolickie miały jednak charakter sporadyczny. Ożywienie w tym zakresie nastąpiło dopiero w XIX w. pod wpływem wyraźnego wzrostu zainteresowania ...

Jeziora w Azji

Jeziora. W Azji występuje większość typów genetycznych jezior znanych na Ziemi. Grupują się one w kilku regionach: na północnej Syberii, w obrębie wyżyn: Anatolijskiej, Armeńskiej, Tybetańskiej i Mongolskiej ...

Mijejsca pielgrzymkowe w Polsce

... Śnieżnika.W polskiej katolickiej tradycji religijnej sanktuaria są związane przede wszystkim z postacią Matki Boskiej. W czasie rozbiorów były one elementem podtrzymującym narodowe uczucia patriotyczne, ...

Budowa mórz i oceanów

Wszechocean dzieli się na cztery części czyli oceany. Są to największe obszary wodne o wyraźnie ukształtowanym dnie, o określonym systemie prądów morskich. Oceany są przedzielone kontynentami, bądź grzbietami ...

Urbanizacja

... związanej z anonimowością pojawienie się patologii społecznej (narkomania, alkoholizm, prostytucja) zmiana modelu rodziny, rozpad więzi rodzinnych powstawanie dzielnic nędzy wokół niektórych miast ...

Źródła informacji geograficznej

... o środowisku przyrodniczym, ludziach i ich działalności, prowadzi badania terenowe. Meteorolodzy i klimatolodzy pozyskują dane o pogodzie z pomiarów składników pogody na stacjach meteorologicznych. Zebrane ...

Geografia jako nauka

... j warstwie - troposferze. klimatologię- nauka zajmująca się klimatem gleboznawstwo- nauka zajmująca się badaniem gleb, ich powstawaniem, budową, oraz właściwościami fizycznymi, systematyką, a także możliwościa ...