• Home
  • Słownik Geograficzny
  • bomba wulkaniczna - rodzaj materiału piroklastycznego, wyrzucanego w powietrze w trakcie erupcji wulkanicznych, o umownej długości ponad 64 mm, mogącej dochodzić do kilku metrów. W związku z zastyganiem podczas ruchu w powietrzu b.w. przybierają wrzeciono