Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce

Złoża ropy naftowej występują w porowatych skałach w głębi ziemi. W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierająca gaz ziemny. W płytkich złożach ropa naftowa przesiąka do powierzchni ziemi, gdzie bardziej lotne frakcje odparowują, pozostawiając oleiste, na wpół stałe substancje jak np. asfalt. Polskie zasoby ropy naftowej pochodzą z trzeciorzędu, permu, oraz dewonu. Zasoby tej kopaliny występują  w Polsce w kilku miejscach: w Karpatach fliszowych (Krosno, Jasło, Gorlice, Sanok). Jest to historyczny rejon wydobycia ropy naftowej. Złoża ropy występujące w Karpatach powstały w trzeciorzędzie. Innym rejonem występowania ropy naftowej jes przedgórze Karpat ( Kazimierza Wielka, Niepołomice, Lubaczów), oraz na Niżu Polski ( Kamień Pomorski, Wielkopolska). Na  Niżu Polskim złoża ropy naftowej występują w utworach permu, karbonu i kambru.

Zapamiętaj:

Ropa naftowa:

 • w Polsce są niewielkie ilości ropy naftowej
 • roczne wydobycie pokrywa tylko 2% zapotrzebowania
 • wydobycie: 1,3 min ton rocznie (2005 rok) to 0,03% produkcji światowej
 • pokłady pochodzą z różnych okresów geologicznych: neogen (trzeciorzęd), perm, dewon

 

Polskie zasoby ropy naftowej są niewielkie. Większość z nich znajduje się w rejonie Kamienia Pomorskiego w woj. zachodniopomorskim, gdzie też koncentruje się wydobycie. Ponadto niewielkie złoża są znane w woj. lubuskim oraz znacznie już wyeksploatowane na zewnętrznym łuku Karpat od Sanoka do Gorlic i w rejonie Bochni. Ostatnio odkryte złoże ropy naftowej i gazu u wybrzeży Bałtyku, w rejonie Rozewia, może dostarczać około 100 tys. ton ropy naftowej rocznie. Ponieważ wydobycie ropy naftowej, mimo stopniowego wzrostu jest u nas znikome i zaspokaja około 4 % potrzeb, jesteśmy importerem tego surowca oraz produktów naftowych. Zasoby ropy naftowej w Polsce wynoszą 14 mln ton, natomiast roczne wydobycie wynosi w granicach 700 tys. ton

Obszary występowania ropy naftowej

obszar

opis

Karpaty fliszowe

 • kolebka światowego przemysłu naftowego (wydobycie od XIX wieku)
 • złoża na wyczerpaniu -Jasło, Krosno, Gorlice, Sanok

zapadlisko przedkarpackie

 • złoża na wyczerpaniu
 • Kazimierza Wielka, Niepołomice, Lubaczów

szelf Morza Bałtyckiego

 • złoża zasobne
 • duża część obecnego wydobycia ropy naftowej w Polsce
 • na północ od Przylądka Rozewie

Niż Polski

 • złoża zasobne
 • duża część obecnego wydobycia ropy naftowej w Polsce
 • Kamień Pomorski, Karlino, Wysoka Kamieńska, Rybaki koło Krosna Odrzańskiego

 

Wydobycie gazu ziemnego

 

Gaz ziemny to paliwo kopalne pochodzenia organicznego. Jest to gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Zasoby gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego. Udokumentowane zasoby tego surowca wynoszą około 150 mld m3.  

Zapamiętaj:

Gaz ziemny:

 • krajowe wydobycie (5 tys. m3) pokrywa około 30% zapotrzebowania
 • Polska dostarcza 0,2 % produkcji światowej
 • pokłady gazu pochodzą z różnych okresów geologicznych: neogen (trzeciorzęd), perm, karbon

 


W Polsce złoża gazu ziemnego w większości pokrywają się z występowaniem złóż ropy naftowej i zlokalizowane są przede wszystkim na Niżu Polskim. Wydobycie gazu ziemnego jest u nas niewielkie, i chociaż od kilku lat nieco wzrasta, to wciąż ma ono małe znaczenie. Do niedawna gaz ziemny wydobywano niemal wyłącznie w południowo-wschodniej części kraju, głównie w rejonie Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa. Nowe odkrycia geologiczne umożliwiły wydobywanie gazu na Nizinie Wielkopolskiej, gdzie duże złoża znajdują się w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego, ponadto w rejonie Trzebnicy w województwie dolnośląskim, a także na terenie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz na Bałtyku w rejonie województwa pomorskiego.Przeczytaj też:

Gleby w Polsce

Lasy w Polsce

Klimat w Polsce

Wiatry w Polsce

Temperatura powietrza w Polsce

Opady w Polsce

Komentarze