Surowce energetyczne w Polsce

Polska posiada stosunkowo duże zasoby surowców. Spośród udokumentowanych zasobów występujących na terenie Polski można wyróżnić:

  • Surowce energetyczne

  • Surowce metaliczne

  • Surowce mineralne (chemiczne)

  • Surowce skalne

 

Wśród surowców energetycznych występujących na terenie Polski można wyodrębnić: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową, gaz ziemny, łupki bitumiczne, uran, oraz torf.

Ośrodki wydobycia surowców energetycznych w Polsce

surowce w Polsce

Górnictwo węgla kamiennego w Polsce

Zasoby węgla kamiennego w Polsce szacuje się na 46 mld ton, co stanowi około 5 % znanych zasobów światowych. Węgiel kamienny, jako surowiec stały nie wydostaje się samoczynnie na powierzchnię ziemi. Metoda wydobycia węgla zależy od głębokości zalegania jego pokładów. Wyróżnia się dwa podstawowe typy kopalni: głębinowe i odkrywkowe. W kopaniach głębinowych kopaliny eksploatuje się z głębi ziemi, natomiast w kopalniach odkrywkowych w przeciwieństwie do podziemnej pracy górniczej wszelkie prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, wydobycie polega na odsłanianiu kolejnych warstw surowców.

Surowce energetyczne w Polsce

surowce energetyczne w Polsce

Węgiel kamienny występuje w utworach górnokarbońskich w trzech regionach Polski. Są to Zagłębia: Górnośląskie, Dolnośląskie i Lubelskie. Wydobywanie węgla prowadzi się aktualnie jedynie w dwóch z nich a mianowicie: w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, które jest tradycyjnie głównym zagłębiem Polski, gdzie zlokalizowana jest największa ilość kopalń oraz w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Bardzo niedogodnymi warunkami eksploatacji złóż cechuje się Zagłębie Dolnośląskie. Pokłady są tam cienkie, zalegają nieregularnie i są poprzerywane licznymi uskokami. Wszystko to sprawiało, że koszty pozyskania węgla był tam o wiele wyższe niż w pozostałych zagłębiach. Stąd też podjęto decyzję o likwidacji w tym zagłębiu czynnych kopalń. Dolnośląskie Zagłębie Węglowe, ma obecnie jedynie znaczenie historyczne.

Spośród geologicznych zasobów węgla kamiennego znajdujących się na terenie Polski tylko 20 % z nich to zasoby przemysłowe. Ta różnica pomiędzy zasobami geologicznymi a przemysłowymi wynika z niewłaściwej eksploatacji (nie wydobywa się węgla z pokładów cieńszych- do 1,5 metra). Pokłady węgla kamiennego w Polsce są szeroko rozprzestrzenione (zalegają na powierzchni 5000km2). Złoża są bardzo miąższe i leżą płytko pod powierzchnią ziemi.Przeczytaj też:

Gleby w Polsce

Lasy w Polsce

Klimat w Polsce

Wiatry w Polsce

Temperatura powietrza w Polsce

Opady w Polsce

Komentarze