Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 3 znalezionych pozycji.

Ocean Atlantycki

... morza poboczne. Zlewisko Oceanu Atlantyckiego obejmuje 73,1 min km2, co stanowi 49% ogólnej powierzchni lądów i 61,4% powierzchni, z której istnieje odpływ' do oceanu. Ocean Atlantycki powstał w następstwie ...

Rzeki

... rzeki.   Dział wodny a dorzecze Dorzecza wszystkich rzek uchodzące do jednego morza, bądź oceanu tworzą zlewisko tej rzeki. Głównym zlewiskiem kuli ziemskiej jest zlewisko Oceanu Atlantyckiego ...

Rzeki w Polsce

... powierzchni Polski. Na zlewisko Bałtyku składają się: dorzecze Wisły (54 % powierzchni Polski) dorzecze Odry (33,9 %) rzeki Pobrzeża (11%) dorzecze Niemna (0,8 %). Morza Czarnego (0,2 % powierzchni ...