Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 24 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 2

Niszcząca i budująca działalność morza

... abrazyjnej usypują platformę akumulacyjną. Największą spośród nich rolę odgrywa wiatr. Budującą działalność morza obserwuje się na brzegach niskich -plażowych. Plaża to szeroki piaszczysty lub żwirowy ...

Antarktyda

... z rekordowo niskimi temperaturami powietrza, silnymi wiatrami i opadami wyłącznie w postaci śniegu. Na Antarktydzie nie ma rzek stałych, a roślinność jest skrajnie uboga. Antarktyda znajduje się na półkuli ...

Klimat w Australii

... prądy morskie: w Oceanie Indyjskim zimny Prąd Zachodnioaustralijski, obmywający zachodnie wybrzeże kontynentu, zimny Dryf Wiatrów Zachodnich, który zimą obmywa południowe wybrzeże kontynentu z zachodu ...

Klimat w Europie

... i polarne. Taki układ ośrodków barycznych powoduje, że zimą na północ od Pirenejów, Alp i Karpat przeważają wiatry południowo-zachodnie, na południe od tej granicy natomiast północno-zachodnie i zachodnie. ...

Sahara

... przez rzeki okresowe i epizodyczne z obszarów podlegających wietrzeniu i erozji. Na pustyniach piaszczystych znajdują się masy piasków lotnych, z których wiatr formuje wydmy oraz obszary piasków utrwalonych, ...

bora - silny, bardzo suchy i porywisty pn.-wsch. wiatr wiejący z obszarów górskich Płw. Bałkańskiego na wybrzeże Adriatyku, najczęściej w zimie; czasem nazwę tę stosuje się także do podobnego wiatru na wybrzeżu M. Czarnego; może osiągać prędkość 50 m/s; p

bora - silny, bardzo suchy i porywisty pn.-wsch. wiatr wiejący z obszarów górskich Płw. Bałkańskiego na wybrzeże Adriatyku, najczęściej w zimie; czasem nazwę tę stosuje się także do podobnego wiatru ...

Budowa gleby

... składników gleby przez wiatr. Oblicza się, że rocznie wskutek erozji gleb. czyli erozji wodnej i eolicznej, traci się 75 mld ton gleby. Do erozji tej przyczynia się również nadmiernie ...

Powstawanie gleby

... termicznych klimat - o typie gleby decydują temperatura, wilgotność powietrza i opady atmosferyczne, silny wiatr wywiewa cząstki mineralne i organiczne z gleby woda - umożliwia rozwój organizmów roślinnych, ...

Niekonwencjonalne źródła energii

... się 10-krotnie szybciej niż przemysł paliw kopalnych. Do niekonwencjonalnych źródeł energii zalicza się: energię wiatru, energię geotermalną, energię słoneczną, energię pływów morskich, energię biomasy, ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

... opady atmosferyczne. Dla potrzeb rolnictwa najważniejsza jest wielkość opadów w okresie wegetacyjnym. Negatywny wpływ na uprawę mają intensywne deszcze wraz z silnymi wiatrami. Poza centralną Polską, która ...

Warunki rozwoju rolnictwa na świecie

... i meteorologiczne (głównie ilość światła i ciepła słonecznego, wilgotność, wiatry, przymrozki) wpływają w sposób zasadniczy na rozmieszczenie i strukturę upraw, wysokość plonów, częstotliwość zbiorów. ...

Ustroje rzeczne

... mogą powodować powodzie w tych rejonach. Przyczyną wezbrań mogą być także wiatry wiejące z północy na polskim wybrzeżu. Powodują one spiętrzenie wód morskich, oraz rzecznych przy ujściach rzek.  Wysokie ...

Rodzaje chmur

...  Chmury orograficzne które związane są z urozmaiconą rzeźbą terenu. Jeśli wiatr pcha powietrze przez zaporę, jaką tworzą góry, wskutek czego rozpręża się ono i ochładza może wznieść się ponad poziom ...

Fen

Lokalnym wiatrem nie występującym okresowo, lecz związanym z aktualnym układem ciśnienia po obu stronach łańcucha górskiego, jest fen.Jest to silny, porywisty, ciepły, suchy wiatr wiejący z gór. Znany ...

Wiatry dolinne i górskie

W regionach górskich również występują wiatry lokalne zmieniające kierunek w ciągu doby. Wiatry dolinne i górskie są to wiatry wywołane różnicami w nagrzewaniu oraz ochładzaniu się den dolin i zboczy gór. ...

Opady atmosferyczne na Ziemi

... wiatr w kierunku poziomym istota powstawania zjawiska podobna jak przy powstawaniu deszczu, mżawka tworzy się w chmurach niskich, gdy ruchy wstępujące są słabe lub ich brak Śnieg ...

Obieg wody w przyrodzie

... dyskusji naukowców. Dominują dwie hipotezy. Pierwsza zakłada, że woda powstała w wyniku wiązania się z tlenem w atmosferze wodoru, docierającego do Ziemi wraz z wiatrem słonecznym. Inni naukowcy uważają, ...

Formy polodowcowe w Polsce

... się w bezpośrednim sąsiedztwie lodowca w  zimnym klimacie peryglacjalnym. W takich surowych warunkach klimatycznych wiał silny wiatr, który wywiewał pyły z przedpola lodowca  osadzał je na południu w postaci ...

Wiatry w Polsce

Pozioma różnica ciśnienia wywołuje poziomy ruch powietrza czyli wiatr. Kierunki wiatru w Polsce związane są  z ogólną cyrkulacją atmosferyczną średnich szerokościach geograficznych. Podobnie jak to ma ...