Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 5 znalezionych pozycji.

Produkcja używek na świecie

... rozmieszczenie ludności rolniczej. Uprawa, zbiory oraz wstępne przetworzenie ziaren kawy wymagają znacznych nakładów pracy. Dlatego też plantacje kawy powstają zwykle w regionach o dużych zasobach pracy. ...

Produkcja owoców na świecie

... o silnie rozwiniętych ich uprawach jest duże, zarówno ze względu na relatywnie niskie ceny. Duża część owoców jest przedmiotem wymiany lokalnej lub regionalnej. Największe znaczenie w wymianie międzynarodowej ...

Rośliny włóknodajne i kauczukodajne

Oprócz roślin dostarczających żywności, uprawa roślin włóknodajnych (włók­nistych) należy do najstarszych działów rolnictwa. Człowiek zawsze poszukiwał materiałów służących do ochrony swego ciała, głównie ...

Warunki rozwoju rolnictwa na świecie

... gospodarki narodowej, zajmujący się uprawą roślin i chowem zwierząt w celu pozyskania żywności oraz surowców dla przemysłu. Rolnictwo (w szerszym znaczeniu) obejmuje: uprawę roli hodowlę zwierząt ...

Regiony rolnicze na świecie

... Niski jest poziom nawożenia i mechanizacji wyjątek Japonia i Korea Południowa. Dominuje uprawa ryżu, pszenicy, herbaty, kawy, kukurydzy, kauczuku i trzciny cukrowej. Z tego regionu pochodzi 75 % produkcji ...