Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 50 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 3

Gęstość zaludnienia w Azji

Licząca ponad 3,62 mld mieszkańców Azja, co stanowi 61,2% populacji Ziemi (1998), charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem w zakresie przestrzennego rozmieszczenia ludność oraz gęstości zaludnienia. ...

Górnictwo w Europie

... prawie wszystkich krajów europejskich - obniża się jego udział w produkcie krajowym brutto oraz w zatrudnieniu w stosunku do innych działów gospodarki. Kryzys dotknął szczególnie tradycyjne branże przemysłu: ...

Alpy

... klimatyczną między strefą klimatów umiarkowanych i strefą klimatów podzwrotnikowych. W obrębie gór panuje górska odmiana klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się dużymi kontrastami termicznymi i wysokimi ...

Klimat w Australii

... kontynentu leży w strefie klimatów równikowych, charakteryzujących się przede wszystkim wysoką średnią temperaturą powietrza we wszystkich miesiącach i zróżnicowanymi opadami w zależności od typu klimatu. ...

Geografia Europy Północnej

... ezierze Karelskie rozciągające się do brzegów Morza Białego. Wyspy Morza Bałtyckiego charakteryzują się zróżnicowaną budową geologiczną i pochodzeniem. Pewne wspólne cechy rzeźbie powierzchni wysp na ...

Typy wybrzeży morskich w Europie

... obszarów akumulacji lodowcowej o zróżnicowanej rzeźbie (wzgórza i wysoczyzny moreno­we, pradoliny, rynny polodowcowe) powstały wybrzeża fiordowe. Charakteryzują się one występowaniem płytkich zatok w miejscach ...

Parki narodowe w Polsce

...  Problem waloryzacji turystycznej parków narodowych musi być rozpat­rywany w aspekcie ochrony środowiska, gdyż podstawowym celem tworzenia parków narodowych jest ochrona przyrody. Z drugiej strony wartości ...

Ogrody botaniczne w Polsce

... popularyzowaniu wiedzy botanicznej, umożliwieniu obserwacji unikatowych nieraz gatunków roślin oraz pełnieniu funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnych stanowią jeden z istotnych rodzajów walorów turystyczno-krajoznawczych. ...

Parki zabytkowe w Polsce

... swoje dawne wartości, parki zyskały obecnie nowe funkcje, służąc całemu społeczeństwu. Pierwsza naukowa inwentaryzacja parków [M. Drżał, 1975] wykazała, że w Polsce jest około 5 tys. parków, przy czym ...

biegun technologii

... Jest wynikiem wzajemnego pobudzania i prowadzi do powstawania nowych idei, innowacji technicznych i technologii, powstawania i rozwoju przedsiębiorstw. B.t. charakteryzują się: wysokim udziałem badań stosowanych, ...

atmosfera

atmosfera - otaczająca Ziemię, stosunkowo cienka warstwa mieszaniny pozbawionych zapachu, smaku i zabarwienia gazów (powietrze) i pyłów. W obrębie a. wyróżnia się wiele koncentrycznych warstw charakteryzujących ...

astenosfera

astenosfera - warstwa w górnej cz. płaszcza Ziemi o śr. grubości ok. 100 km, wy-stępująca na zmiennej głębokości 50-350 km (Rys. 2), bezpośrednio poniżej skorupy ziemskiej. A. charakteryzuje się ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

... wilgotne, zawsze zielone lasy równikowe, pod którymi rozwinęły się żółtozioziemy, czerwonoziemy, jak również gleby laterytowe. Lasy te są najbujniej rozwiniętą formacją roślinną na Ziemi. Charakteryzują ...

Fauna mórz i oceanów

... zasiedlającymi je zwierzętami, roślinami, bakteriami, z warunkami, pośród których żyją, tworzą całość, charakteryzującą się określonym obiegiem materii i energii. Przewaga wód oceanicznych na kuli ziemskiej ...

Zwierzęta na świecie

... w miejscach, gdzie dostęp do pożywienia jest ograniczony możemy zaobserwować koncentrację zwierząt jak np. stada antylop zamieszkujące sawanny Afryki, czy ogromne kolonie gryzoni zamieszkujących stepy ...

Gleby na świecie

... są głównie pod uprawę krzewów herbaty, owoców cytrusowych, ryżu i in. Występują na znacznych obszarach w południowej części Stanów Zjednoczonych, w Ameryce Pd. (w północnej Argentynie, Brazylii, Paragwaju), ...

Budowa gleby

... które są niekiedy oznaczane literami А, B, C i D. Najwyższy poziom glebowy, znajdujący się bezpośrednio pod ściółką leśną, lub darnią na łące nazywa się poziomem próchniczym. Charakteryzuje się on występowaniem ...

Powstawanie gleby

... na substancję organiczną. Obumarłe rośliny stanowią źródło związków organicznych w glebie. Zwierzęta żyjące  w glebie, a więc głównie gryzonie, owady, czy dżdżownice rozdrabniają resztki roślinne i przyczyniają ...

Handel zagraniczny Polski

... Zasadnicza zmiana nastąpiła dopiero w latach siedemdziesiątych, kiedy rozpoczęły się procesy restrukturyzacji polskiego przemysłu i przyspieszanie jego rozwoju przez import z krajów zachodnich. Bilans ...

Militarne organizacje międzynarodowe

... Wyżywienia WFP, którego celem jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczo-społecznego krajów rozwijających się, udzielanie im pomocy żywnościowej i niesienie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych, ...