Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 21 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 2

Gęstość zaludnienia w Azji

Licząca ponad 3,62 mld mieszkańców Azja, co stanowi 61,2% populacji Ziemi (1998), charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem w zakresie przestrzennego rozmieszczenia ludność oraz gęstości zaludnienia. ...

Klimat w Australii

... kontynentu leży w strefie klimatów równikowych, charakteryzujących się przede wszystkim wysoką średnią temperaturą powietrza we wszystkich miesiącach i zróżnicowanymi opadami w zależności od typu klimatu. ...

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

... wilgotne, zawsze zielone lasy równikowe, pod którymi rozwinęły się żółtozioziemy, czerwonoziemy, jak również gleby laterytowe. Lasy te są najbujniej rozwiniętą formacją roślinną na Ziemi. Charakteryzują ...

Gleby na świecie

... są głównie pod uprawę krzewów herbaty, owoców cytrusowych, ryżu i in. Występują na znacznych obszarach w południowej części Stanów Zjednoczonych, w Ameryce Pd. (w północnej Argentynie, Brazylii, Paragwaju), ...

Budowa gleby

... które są niekiedy oznaczane literami А, B, C i D. Najwyższy poziom glebowy, znajdujący się bezpośrednio pod ściółką leśną, lub darnią na łące nazywa się poziomem próchniczym. Charakteryzuje się on występowaniem ...

Powstawanie gleby

... na substancję organiczną. Obumarłe rośliny stanowią źródło związków organicznych w glebie. Zwierzęta żyjące  w glebie, a więc głównie gryzonie, owady, czy dżdżownice rozdrabniają resztki roślinne i przyczyniają ...

Wydobycie ropy naftowej na świecie

... (9500-11500 kcal/kg), rosnące znaczenie dla przemysłu chemicznego (w tym, przede wszystkim, produkcji paliwa dla dynamicznie rozwijającej się motoryzacji), stosunkowo tanią, z technicznego punktu widzenia, ...

Produkcja zwierzęca na świecie

... XX wieku wpływa postępująca motoryzacja w gospodarce prawie wszystkich państw świata. Wyzyskuje się także jego mięso, skórę, włosie, a w niektórych krajach także mleko (z mleka klaczy wyrabia się kumys). ...

Produkcja roślin oleistych

... na przymrozki i ma nieco mniejsze wymagania co do gleb. Obie rośliny charakteryzują się stosunkowo niedużą pracochłonnością, dlatego też istnieje możliwość ich uprawy na obszarach o niewielkich zasobach ...

Uprawa owsa, żyta prosa i sorga na śwecie

... tzw. głodny ryż (proso fonio, palusznik cienki). Jest on uprawiany, na bardzo ubogiej glebie i w warunkach dużego niedoboru wody, tylko w Afryce Zachodniej, od jeziora Czad po Zielony Przylądek. Obecnie ...

Uprawa kukurydzy i jęczmienia na świecie

... dla trzody chlewnej. Pozostałe kraje zaliczane do czołowych producentów tej rośliny, tzn. Brazylia i Meksyk, charak­teryzują się znacznie mniejszym udziałem w światowych zbiorach tej rośliny. Na kontynencie ...

Uprawa ryżu na świecie

Kolejnym zbożem o podstawowym znaczeniu dla wyżywienia ludności świata jest ryż. Roślina ta wywodzi się z obszarów tropikalnych i subtropikalnych Azji. Ryż jest drugim po pszenicy pod względem znaczenia ...

Warunki rozwoju rolnictwa na świecie

... szczególnie krajów gospodarczo słabo rozwiniętych, w których jest możliwa uprawa pracochłonnych upraw, np. w gorącym klimacie: trzci­ny cukrowej, ryżu, bawełny, kawy, kakao. W takim przypadku istotne jest, ...

Jeziora

... są dla obszarów młodoglacjalnych. Jeziora polodowcowe można podzielić na: morenowe- powstałe na skutek wypełnienia wodą obniżenia pomiędzy wzniesieniami moren czołowych, oraz moreny dennej. Charakteryzują ...

Rzeki

... lat. Rzeki te znajdują się głównie na pustyniach. Ich suche doliny nazywane są wadi, bądź ued. Doliny te charakteryzują się stromymi zboczami i płaskim dnem. Wypełnione są one osadami gruzowo- piaszczystymi. ...

Monsuny

... ich prac polowych dostosowany jest do pory rozpoczęcia monsunu letniego. Długie i obfite ulewy rozpoczynają się na przełomie maja i czerwca. Na trzy tygodnie wcześniej sieje się zboże i sadzi ryż. Monsun ...

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

... on ku północny, a w styczniu na południe. Równikowy pas ciszy nazywany jest także Komórką Hadleya. Obszar ten charakteryzuje się występowaniem słabych wiatrów lub ich brakiem. Jednocześnie tworzą się ...

Lodowce

... geograficznych i będących pod wpływem wilgotnego klimatu morskiego przebiega na wysokości 500-1000 m n.p.m., ale dalej, w głąb lądu wznosi się nawet do 1500-2000 m n.p.m. W strefach zwrotnikowych, charakteryzujących ...

Regiony rolnicze w Polsce

... udziałem owoców i warzyw. Region Górnośląski Charakteryzuje go krajobraz bardzo, w znacznym stopniu przekształcony przez przemysł i urbanizację, które spowodowały degradację środowiska przyrodniczego. ...

Regiony rolnicze na świecie

... powierzchni jest niskie. Region ten charakteryzuje się pasowym układem upraw, gdzie od strony południowej uprawia się: ryż i trzcinę cukrową, bawełnę, kukurydzę (tzw. pas kukurydziany- Corn Belt), pszenicę ...