Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 4 znalezionych pozycji.

Rozwój gospodarczy na świecie

... surowców jak, na przykład, ropa naftowa udało się stworzyć prężną gospodarkę. Takie państwa nazywane są azjatyckimi tygrysami. Zalicza się do nich Singapur, Hongkong (ekonomicznie jest wydzielony z obszaru ...

Żegluga morska w Polsce

... portów mają węgiel i koks, drobnica, ropa, a także zboża i rudy metali. Pośród portów polskich wykształciła się specjalizacja. Węgiel przeładowywany jest głównie w Porcie Północnym, Świnoujściu i Szczecinie. ...

Przemysł energetyczny Polski

... wykorzystania nośników energii jest znacznie mniejszy. W krajach Unii Europejskiej ropa naftowa stanowi  40-65 % całkowitego zużycia pierwotnych nośników energii. W naszym kraju udział ten wynosi ok. 11 ...

Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce

Złoża ropy naftowej występują w porowatych skałach w głębi ziemi. W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierająca gaz ziemny. W płytkich złożach ropa naftowa przesiąka do powierzchni ...