Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 15 znalezionych pozycji.

Górnictwo w Europie

... większość mieszkańców Europy była zatrudniona w rolnictwie. Rolnictwo było głównym działem gospodarki i dla wielu jedynym źródłem zaopatrzenia w żywność. Gdy nadchodziły lata nieurodzajów, a zbiory gwałtownie ...

Roślinność w Polsce

... lat, w miarę zajmowania coraz większych obszarów pod rolnictwo, przemysł, bądź osadnictwo, lasów znacznie ubyło. Obecnie powierzchnia lasów systematycznie, choć w wolnym tempie wzrasta. Po II wojnie światowej ...

Rozwój gospodarczy na świecie

... elementy gospodarki rynkowej, unowocześniają rolnictwo, realizują politykę „otwarcia na zewnątrz". Państwa socjalistyczne, jak Wietnam, czy Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Korea Północna) ...

Koleje w Polsce

... doprowadzano do prawie wszystkich miast, a także do większych osiedli wiejskich i majątków rolnych. Związane to było z faktem, iż rolnictwo Prus odznaczało się wysokim stopniem towarowości. (produkty przeznaczano ...

Rolnictwo Ekologiczne w Polsce

... chemiczne, będące składnikiem nawozów mineralnych, oraz środki ochrony roślin. Konsekwencje, jakie pociągnęło za sobą rolnictwo uprzemysłowione, skłoniło do poszukiwania innych sposobów gospodarowania. ...

Zwierzęta gospodarskie w Polsce

... W 2001 roku liczba koni wynosiła 546 tys. sztuk, co stanowiło 3 sztuki na 100 ha użytków rolnych. Na terenach południowej Polski, gdzie dominuje rolnictwo tradycyjne pogłowie koni wynosi 7 sztuk na 100 ...

Uprawa pszenicy na świecie

... gdzie dominuje rolnictwo intensywne średnie plony tego zboża wynoszą: w Holandii 75 q/ha, a w Danii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii i Luksemburgu oraz Francji — po 65-70 q/ha. Liczącymi się producentami ...

Produkcja rolna na świecie

... krajach wysoko rozwiniętych natomiast znaczenie tych czynników maleje. Pomimo podobieństw warunkówśrodowiskowych poszczególnych stref krajobrazowych na świecie rolnictwo może się znacznie różnić. Często ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

Rolnictwo jest istotnym działem gospodarki narodowej każdego państwa. Zaspokaja ono potrzeby żywieniowe ludności, a także dostarcza surowców dla przemysłu. W naszym kraju w rolnictwie pracuje ponad 4 mln ...

Warunki rozwoju rolnictwa na świecie

Rolnictwo pojawiło się najprawdopodobniej w czasie, gdy powiększające się gromady ludzkie nie mogły się już wyżywić tylko z myślistwa, zbieractwa lub rybołówstwa. Obecnie przez pojęcie rolnictwo rozumie ...

Ustroje rzeczne

... się rolnictwo, przemysł. Człowiek wykorzystuje także energię spadku wód, zamieniając ją na energię elektryczną. Rzeki stały się także miejscem odprowadzania ścieków miejskich, rolniczych i przemysłowych. ...

Osadnictwo na świecie

... czy hodowli zwierząt. O wsi możemy mówić wówczas, gdy mamy do czynienia z obszarem, w którym rolnictwo funkcjonuje jako określony dział gospodarki. Współcześnie jednostki osadnicze typu wiejskiego ...

Regiony rolnicze w Polsce

... z niewielkim udziałem słabych, oraz kompleksy pszenne bardzo dobre i dobre. Przeważa rolnictwo indywidualne, znaczny jest też udział rolnictwa publicznego, reprezentowanego przez gospodarstwa będące własnością ...

Regiony rolnicze na świecie

... makia itd.), rolnictwo może się znacznie różnić. Często obserwuje się duże podobieństwo regionów o różnych natural­nych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa. Na świecie można wyodrębnić regiony o zbliżonych ...

Lasy w Polsce

... kraju pokryta była przez lasy. Z biegiem lat, w miarę zajmowania coraz większych obszarów pod rolnictwo, przemysł, bądź osadnictwo, lasów znacznie ubyło. Obecnie powierzchnia lasów systematycznie, choć ...