Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 9 znalezionych pozycji.

Rozwój gospodarczy na świecie

... elementy gospodarki rynkowej, unowocześniają rolnictwo, realizują politykę „otwarcia na zewnątrz". Państwa socjalistyczne, jak Wietnam, czy Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Korea Północna) ...

Koleje w Polsce

... doprowadzano do prawie wszystkich miast, a także do większych osiedli wiejskich i majątków rolnych. Związane to było z faktem, iż rolnictwo Prus odznaczało się wysokim stopniem towarowości. (produkty przeznaczano ...

Zwierzęta gospodarskie w Polsce

... W 2001 roku liczba koni wynosiła 546 tys. sztuk, co stanowiło 3 sztuki na 100 ha użytków rolnych. Na terenach południowej Polski, gdzie dominuje rolnictwo tradycyjne pogłowie koni wynosi 7 sztuk na 100 ...

Uprawa pszenicy na świecie

... gdzie dominuje rolnictwo intensywne średnie plony tego zboża wynoszą: w Holandii 75 q/ha, a w Danii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii i Luksemburgu oraz Francji — po 65-70 q/ha. Liczącymi się producentami ...

Produkcja rolna na świecie

... krajach wysoko rozwiniętych natomiast znaczenie tych czynników maleje. Pomimo podobieństw warunkówśrodowiskowych poszczególnych stref krajobrazowych na świecie rolnictwo może się znacznie różnić. Często ...

Warunki rozwoju rolnictwa na świecie

Rolnictwo pojawiło się najprawdopodobniej w czasie, gdy powiększające się gromady ludzkie nie mogły się już wyżywić tylko z myślistwa, zbieractwa lub rybołówstwa. Obecnie przez pojęcie rolnictwo rozumie ...

Ustroje rzeczne

... się rolnictwo, przemysł. Człowiek wykorzystuje także energię spadku wód, zamieniając ją na energię elektryczną. Rzeki stały się także miejscem odprowadzania ścieków miejskich, rolniczych i przemysłowych. ...

Osadnictwo na świecie

... czy hodowli zwierząt. O wsi możemy mówić wówczas, gdy mamy do czynienia z obszarem, w którym rolnictwo funkcjonuje jako określony dział gospodarki. Współcześnie jednostki osadnicze typu wiejskiego ...

Regiony rolnicze na świecie

... makia itd.), rolnictwo może się znacznie różnić. Często obserwuje się duże podobieństwo regionów o różnych natural­nych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa. Na świecie można wyodrębnić regiony o zbliżonych ...