Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 8 znalezionych pozycji.

Rozwój ludności w Azji

... przedpola gór Mekran w stronę Niziny Indusu. Wysokogórskie i pokryte lądolodem regiony Azji Środkowej, w tym zwł. Himalaje, Pamir i Tienszan, wraz z niegościnną Wyżyną Tybetańską zostały przez migrujące ...

Górnictwo w Europie

... i przemysłu hutniczego. Z Wysp Brytyjskich proces uprzemysłowienia rozprzestrzenił się na inne regiony Europy. Najpierw dotarł tam, gdzie znajdowały się złoża węgla kamiennego, a więc do Belgii, północnej ...

Regiony przemysłowe na świecie

Charakterystyczną cechą przemysłu we wszystkich krajach świata jest jego nierównomierne rozmieszczenie. Obok terenów silnie uprzemysłowionych występują regiony odznaczające się niskim stopniem industrializacji, ...

Produkcja roślinna w Polsce

... znaczne straty w sadownictwie głównie na terenach wschodniej i środkowej Polski.     Regiony sadownicze w Polsce region obszar uprawa region mazowiecki   w rejonach ...

Urbanizacja

... regiony, w których kształtują się megalopolis: Los Angeles-San Francisco, Kobe-Osaka w Japonii, oraz obszar zurbanizowany na pograniczu Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga i Francji.   Konsekwencje ...

Regiony rolnicze w Polsce

... glebowo-rolniczych dokonano podziału obszaru Polski na regiony rolnicze. Region rolniczy, obejmuje zwarty, odróżniający się od innych obszar, wyróżniony na podstawie różnic rolnictwa. Wydzielenie regionów ...

Regiony rolnicze na świecie

... makia itd.), rolnictwo może się znacznie różnić. Często obserwuje się duże podobieństwo regionów o różnych natural­nych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa. Na świecie można wyodrębnić regiony o zbliżonych ...

Urbanizacja

... ponadto trzy inne regiony, w których kształtują się megalopolis: Los Angeles-San Francisco, Kobe-Osaka w Japonii, oraz obszar zurbanizowany na pograniczu Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga i Francji. ...