Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 8 znalezionych pozycji.

<span class="highlight">Regiony</span> przemysłowe na świecie&#160;...

Charakterystyczną cechą przemysłu we wszystkich krajach świata jest jego nierównomierne rozmieszczenie. Obok terenów silnie uprzemysłowionych występują regiony odznaczające się niskim stopniem industrializacji, ...

Rozwój ludności w Azji

... przedpola gór Mekran w stronę Niziny Indusu. Wysokogórskie i pokryte lądolodem regiony Azji Środkowej, w tym zwł. Himalaje, Pamir i Tienszan, wraz z niegościnną Wyżyną Tybetańską zostały przez migrujące ...

Górnictwo w Europie

... i przemysłu hutniczego. Z Wysp Brytyjskich proces uprzemysłowienia rozprzestrzenił się na inne regiony Europy. Najpierw dotarł tam, gdzie znajdowały się złoża węgla kamiennego, a więc do Belgii, północnej ...

Produkcja roślinna w Polsce

... znaczne straty w sadownictwie głównie na terenach wschodniej i środkowej Polski.     Regiony sadownicze w Polsce region obszar uprawa region mazowiecki   w rejonach ...

Urbanizacja

... regiony, w których kształtują się megalopolis: Los Angeles-San Francisco, Kobe-Osaka w Japonii, oraz obszar zurbanizowany na pograniczu Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga i Francji.   Konsekwencje ...

Urbanizacja

... ponadto trzy inne regiony, w których kształtują się megalopolis: Los Angeles-San Francisco, Kobe-Osaka w Japonii, oraz obszar zurbanizowany na pograniczu Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga i Francji. ...