Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 14 znalezionych pozycji.

Transport samochodowy w Polsce

... tylko określonym właścicielom lub użytkownikom gruntów. Drogi publiczne dzielą się na: krajowe, o znaczeniu ogólnopaństwowym lub międzynarodowym, wojewódzkie, o znaczeniu regionalnym,  ...

Regiony przemysłowe na świecie

Charakterystyczną cechą przemysłu we wszystkich krajach świata jest jego nierównomierne rozmieszczenie. Obok terenów silnie uprzemysłowionych występują regiony odznaczające się niskim stopniem industrializacji, ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

... utrudniają prowadzenie gospodarstw. Podwyższają koszty, zwiększają trudności w przeprowadzeniu mechanicznych prac polowych. Najbardziej rozdrobnione rolnictwo występuje na obszarze Polski południowej (region ...

Warunki rozwoju rolnictwa na świecie

... przyrodniczych produkcja rolna jest mało opłacalna.     Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa W wielu regionach świata o możliwościach produkcji rolnej decydują zasoby pracy. Dotyczy to ...

Trzęsienia ziemi

... Antarktyda       Obszary sejsmiczne na lądach występują w podobnych strefach jak czynne wulkany. Jest to pas równoleżnikowy ciągnący się w regionie Karaibów i dalej od Portugalii, poprzez ...

Występowanie wulkanów

Są na Ziemi regiony, gdzie zjawiska wulkaniczne nie występują, jak na przykład na rozległych powierzchniach starych platform i tarcz, ale są także obszary, gdzie natężenie tego zjawiska jest znaczne. Wulkany ...

Osadnictwo w Polsce

... odznaczają się krajowym zasięgiem oddziaływania (np. Stalowa Wola, Inowrocław). Duża liczba średniej wielkości miast stanowi tzw. regionalne ośrodki. Zasięg oddziaływania ogranicza się w tym przypadku ...

Osadnictwo na świecie

... na wiejskie (pierwotne) i miejskie. Wsie postrzegane były, jako jednostki osadnicze niższego rzędu, charakterystyczne głównie dla regionów rolniczych. Miasta reprezentowały typ osadnictwa bardziej zaawansowanego, ...

Ludność Polski

... w centralnej części województwa mazowieckiego, oraz w zachodnich regionach małopolskiego. Gęstość zaludnienia w Polsce Wysoka gęstość zaludnienia na Śląsku ma uwarunkowania historyczne. Już od XIX ...

Urbanizacja

... kraju czy danego regionu. Główną przyczyną urbanizacji jest coraz większe znaczenie pozarolniczych form aktywności gospodarczej. Proces uprzemysłowienia spowodował napływ ludności wiejskiej do ośrodków ...

Regiony rolnicze w Polsce

... glebowo-rolniczych dokonano podziału obszaru Polski na regiony rolnicze. Region rolniczy, obejmuje zwarty, odróżniający się od innych obszar, wyróżniony na podstawie różnic rolnictwa. Wydzielenie regionów ...

Regiony rolnicze na świecie

... makia itd.), rolnictwo może się znacznie różnić. Często obserwuje się duże podobieństwo regionów o różnych natural­nych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa. Na świecie można wyodrębnić regiony o zbliżonych ...

Funkcje miast

...  są szkoły, uczelnie lub instytuty badawcze -np. Kraków, Bolonia turystyczna - miasta w atrakcyjnych regionach turystycznych, miasta zabytkowe i pielgrzymkowe - np. Częstochowa, Rzym, Zakopane uzdrowiskow ...

Urbanizacja

... kraju czy danego regionu. Główną przyczyną urbanizacji jest coraz większe znaczenie pozarolniczych form aktywności gospodarczej. Proces uprzemysłowienia spowodował napływ ludności wiejskiej do ośrodków ...