Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 50 znalezionych pozycji.
Strona 1 z 3

Gęstość zaludnienia w Azji

... poniżej 2 osób/km2 reprezentują one typową subekumenę, w obrębie której występują także wyspowo obszary anekumeny (tereny bezludne), a których klasycznym przykładem jest półwysep Tajmyr. Do grupy najsłabiej ...

Madagaskar

...  Na wschodzie wyspy rosną wilgotne lasy równikowe (współcześnie mocno przetrzebione, zastąpione w dużej części rachityczną formacją savoka). Ku zachodowi lasy te przechodzą w widne lasy zrzucające liście ...

Gleby w Afryce

... to gleby kwaśne, mało zasobne w mineralne składniki pokarmowe i ubogie w próchnicę. Na wyżynach, z dłużej trwającą porą suchą, gdzie w podłożu występują piaszczyste, przemyte zwietrzeliny, a lasy równikowe ...

Himalaje

... 1500 m n.p.m. rosną wilgotne, zawsze zielone lasy zwrotnikowe. Ponad nimi, do 2700 m, występują zawsze zielone lasy liściaste z dębami, kasztanami i magnoliami. Jeszcze wyżej, do 3600 m rosną lasy iglaste, ...

Karakorum

... Biafo (65 kra), Baltoro (62 km). Góry leżą w strefie klimatów podzwrotnikowych. Mają klimat kontynentalny, suchy, co sprawia, że roślinność jest skąpa - półpustynie z niskimi krzewami, rzadkie lasy sosnowe ...

Góry Ałtaj

... Dominują lasy. Na północy są to lasy brzozowe i z jodłą syberyjską i limbą w górnej części piętra leśnego, w środkowym Ałtaju lasy modrzwiowe z limbą, a na południu, powyżej stepów sięgających do 1500 ...

Kamczatka

... roślinność tundrowa. Na południu i na stokach gór rośnie tajga modrzewiowa, lasy brzozowe i olchowe.  ...

Roślinność w Azji

... w tajdze tylko niektóre gatunki, np. olchy, brzozy, topole, wierzby i jarzębiny. Na południu tajga sąsiaduje z nieciągłą strefą lasów liściastych i mieszanych. Zachodnia jej część obejmuje lasy drobnolistne, ...

Alpy

... m n.p.m. (niżej na północy, wyżej na południu) występują lasy liściaste (świetliste dąbrowy, lasy kasztanowe) na południu, lasy mieszane z dębami i bukami na północy oraz zbiorowiska leśno-stepowe na wschodzie. ...

Niszcząca i budująca działalność morza

... mórz rosną słonolubne lasy namorzynowe. Korzenie drzew chronią wybrzeże przed niszczącą działalnością fal. koralowe: rafowe (koralowe) to wybrzeża oddzielone od pełnego morza barierą zbudowaną z ...

Wietrzenie skał

... ludowym regionalnym, używanym do określenia rumowisk Gór Świętokrzyskich. Gołoborze oznacza: „gołe”, oraz „bez boru”, a więc obszar, gdzie nie występuje roślinność, ani lasy. Produkty wietrzenia mechanicznego, ...

Wielkie Góry Wododziałowe

... wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe złożone z różnych gatunków eukaliptusów, przechodzące w zbiorowiska krzewów, głównie krzewiastych eukaliptusów1 wyżej zastępowanych przez muraw}' alpejskie. Wyspa ...

Półwysep Jukatan

... bardzo zróżnicowana. Na północnym zachodzie występują zbiorowiska trawiaste z sukulentami przypominające sawannę. Wnętrze półwyspu pora-stają widne lasy zrzucające liście w porze suchej, a na południowym ...

Appalachy

... chłodny o cechach oceanicznych. Naturalną roślinność stanowią lasy iglaste typu tajga. Tylko w najwyższych częściach wyspy oraz na jej północnym krańcu tajga ustępuje roślinności tundrowej, jednakże ...

Gleby w Ameryce Południowej

... porośniętych przez wilgotne lasy równikowe, w warunkach wilgotnego klimatu równikowego, ze starszych zwietrzelin gliniastych rozwinęły się czerwonożółte gleby, a z utworów bardziej piaszczystych wytworzyły ...

Roślinność w Europie

... Ural) typową formacją roślinną (poza pustyniami lodowymi) jest tundra. Na północy tego obszaru jest to tundra mszysta i porostowa; na południu - tundra krzewinkowa przechodząca w luźne lasy określane mianem ...

Geografia Europy Północnej

... umiarkowanie chłodny na południu) i roślinności (od pustyń polarnych po nizinne lasy bukowe na południu). Europa Północna Półwysep Skandynawski (norw. Den skandinaviske halvoy, szwedz. Skandinaviska ...

Pustynia Kalhari

... krzewów i akacjowych zarośli. W niezatapianych wodą obniżeniach rosną lasy mopane, a na suchych grzbietach lasy miombo, jedne i drugie zrzucające liście w porze suchej. Na obszarach stale wilgotnych, a ...

Wyżyna Abisyńska

... górnej granicy piętra w lasy górskie z zaroślami bambusów i lasy kawo­we. Kolejne piętro, sięga wysokości 2500 m n.p.m. Średnia temperatura po­wietrza szybko obniża się wraz ze wzrostem wysokości od około ...

Kotlina Konga

... z prekambryjskich skał krystalicznych. W rzeźbie dominują formy łagodne, zaokrąglone. Na północnym zachodzie, północy i północnym wschodzie wyżyny występują sawanny wysokotrawiaste oraz widne lasy zrzucające ...