Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 16 znalezionych pozycji.

Piętra roślinne w górach

... to lasy strefy umiarkowanej, podzwrotnikowej lub równikowej, w tym środowisku zawsze istnieje swoisty mikroklimat i charakterystyczne typy gleb. Wilgotność względna powietrza w lesie jest większa niż na ...

Gleby na świecie

... części Europy, Azji i Ameryki Północnej. Gleby brunatne i płowe powstają w strefie klimatów umiarkowanych ciepłych, gdzie występują lasy liściaste i mieszane. Gleby tego typu rozwijają się na ...

Turystyka na świecie

... się jest uprawianie klasycznej turystyki. Jest to bardzo trudne ponieważ oprócz turystyki wypoczynkowej i poznawczej rozwinęły się także jej formy, które są związane z kultem religijnym, leczeniem, nauką, ...

Lasy na świecie

... Lasy, oraz formacje trawiaste zostały zamienione na grunty orne. Lasy to obszary zadrzewione, do których oprócz zwartych obszarów leśnych zalicza również tereny pokryte przez drzewa minimum w 20 % w krajach ...

Problemy wyżywienia ludności świata

... wyżywienie ludności charakteryzuje ok. 30 państw świata Klasycznymi przykładami są tu kraje Afryki leżące głównie w strefie Sahelu, np. Burkina Faso, Czad, Erytrea, Etiopia, Mali, Mauretania, Niger, Somalia ...

Produkcja rolna na świecie

... samozaopatrzeniowym. Gospodarstwo przeznaczające produkcję na rynek, czyli na sprzedaż, nazywane jest gospodarstwem towarowym. Farmerskie gospodarstwa rolne w Stanach Zjednoczonych są klasycznym przy­kładem ...

Ustroje rzeczne

... zlodzenia. Ustrój danej rzeki jest to rytm zmienności przepływów spowodowany cyklicznością zjawisk wywołujących te przepływy. Reżimy rzeczne klasyfikuje się na podstawie rodzajów zasilania, oraz liczby ...

Podstawy astronomii

... Z punktu widzenia teorii Wielkiego Wybuchu i klasycznej teorii grawitacji nie można mówić o okresie przed Wielkim Wybuchem, ponieważ Wszechświat powstał w momencie Wielkiego Wybuchu. Prawdopodobnie podczas ...

Osadnictwo na świecie

... powstawały w miejscach, gdzie gleby były najbardziej żyzne. Klasycznym przykładem mogą być doliny aluwialne rzek, głównie ich dolne odcinki, a zwłasz­cza rejony ujść przeważnie delt (np. delta Nilu w Egipcie, ...

Języki na świecie

 Jednym z podstawowych kryteriów wszelkich klasyfikacji narodowościowych jest jeżyk ojczysty. Językoznawcy na ogól zgodnie podają, że na świecie ludzkość używa co najmniej 2500-3000 języków i dialektów. ...

Rasy na świecie

... klasyfikacją, wyróżnia się osiem odmian człowieka: europejską, której wspólną cechą jest jasny kolor skóry. Pośród mieszkańców Eu­ropy Północnej przybiera on odcień blady, a Europy Południowej - ...

Odkrycia Geograficzne

...  stał się znany. Jedynie nieliczne obszary Arktyki czy pustynne oraz trudne do przebycia lasy równikowe stanowiły dla ludzi obszary niezbadane. Wynalezienie maszyny parowej przez Jamesa Watta przyczynił ...

Historia Geografii

... wybija się rodzina Mercatorów, która przez przeszło 100 lat wydawała doskonałe jak na owe czasy mapy, atlasy i globusy. Drugą szkołę kartograficzną we Flandrii reprezentował Abraham Ortelius (1527-98), ...

Regiony rolnicze na świecie

... w krajach wysoko rozwiniętych znaczenie tych czynników maleje. W związku z tym, mimo podobieństwa warunków środowiskowych poszczególnych stref krajobrazowych na świecie (ślepy, sawanny, lasy mieszane, ...

Funkcje miast

... są funkcje: administracyjna komunikacyjna handlowa kulturalna turystyczna (uzdrowiskowa) funkcja obronna przemysłowa W przeciwieństwie do klasycznych ...

Gleby w Polsce

... i większą żyznością. Gleby w Polsce powstały po ustąpieniu lodowców. Na początku holocenu tworzyły się gleby tundrowe. Kiedy ocieplił się klimat i obszar naszego kraju zaczęły porastać lasy rozpoczął ...