Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 6 znalezionych pozycji.

Rozwój ludności w Azji

...  a jego źródłem są konflikty na tle politycznym, jak i religijnym czy etnicznym. Warto przypomnieć, że z Azji wywodzą się też prapoczątki przymusowego wychodźstwa, a to za sprawą króla Babilonii Nabuchodonozor ...

Rozwój gospodarczy na świecie

... wynikiem uwikłania się w konflikty regionalne lub polityki rządów wojskowych. Z niepokojem należy stwierdzić, że dystans między krajami kapitalistycznymi wysoko rozwiniętymi a krajami Trzeciego Świata ...

Problemy wyżywienia ludności świata

... na jej zakup od państw posiadających duże zapasy artykułów rolnych. Do powstania sytuacji kryzysowych w zakresie wyżywienia ludności często przyczyniają się konflikty zbrojne  (np. na początku lat dziewięćdziesiątych ...

Religie na świecie

... społecznych i politycznych. W zróżnicowanej religijnie Jugosławii doszło do wieloletniej wojny, która doprowadziła do rozpadu państwa. Konflikty na tle religijnym obserwujemy między innymi w Sudanie, Nigerii, ...

Migracje ludności

... politycznych (prześladowania), konflikty zbrojne, itd. społeczne - np. nauka za granicą, zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem religijne - pielgrzymki (np. na Jasną Górę, do Lourdes, Watykanu) ...

Konflikty zbrojne na świecie

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane trwające konflikty międzynarodowe. Ich zasięg ma na ogół charakter lokalny, jednakże reakcje na prowadzone działania często wykraczają poza obszar konfliktu.  Konflikty ...