Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 6 znalezionych pozycji.

Rozwój gospodarczy na <span class="highlight">świecie</span>

... wynikiem uwikłania się w konflikty regionalne lub polityki rządów wojskowych. Z niepokojem należy stwierdzić, że dystans między krajami kapitalistycznymi wysoko rozwiniętymi a krajami Trzeciego Świata ...

Religie na <span class="highlight">świecie</span>

... społecznych i politycznych. W zróżnicowanej religijnie Jugosławii doszło do wieloletniej wojny, która doprowadziła do rozpadu państwa. Konflikty na tle religijnym obserwujemy między innymi w Sudanie, Nigerii, ...

Rozwój ludności w Azji

...  a jego źródłem są konflikty na tle politycznym, jak i religijnym czy etnicznym. Warto przypomnieć, że z Azji wywodzą się też prapoczątki przymusowego wychodźstwa, a to za sprawą króla Babilonii Nabuchodonozor ...

Problemy wyżywienia ludności świata

... na jej zakup od państw posiadających duże zapasy artykułów rolnych. Do powstania sytuacji kryzysowych w zakresie wyżywienia ludności często przyczyniają się konflikty zbrojne  (np. na początku lat dziewięćdziesiątych ...

Migracje ludności

... politycznych (prześladowania), konflikty zbrojne, itd. społeczne - np. nauka za granicą, zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem religijne - pielgrzymki (np. na Jasną Górę, do Lourdes, Watykanu) ...