Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 4 znalezionych pozycji.

Ustroje rzeczne

... górowaniem Słońca, w okresie wiosny i jesieni. Rzeki są wówczas najobficiej zasilane. Takim ustrojem charakteryzują się największe rzeki świata takie jak: Amazonka, Nil, czy Kongo. W nich też koryta rzek ...

Wysokość górowania Słońca

Górowanie Słońca jest to maksymalna wysokość Słońca z punktu widzenia obserwatora w dowolnym miejscu na Ziemi. Jest ona wyrażona kątem. Będziemy więc obliczać najwyższy możliwy kąt wysokości Słońca w danym ...

Oświetlenie Ziemi w ciągu roku

... Górowanie ciała niebieskiego jest to osiągnięcie przez nie największej możliwej wysokości nad horyzontem w swoim widomym ruchu w ciągu doby. Wysokość górowania Słońca jest równa kątowi prostemu pomniejszonemu ...

Temperatura powietrza na Ziemi

... panuje bezchmurna pogoda. Na pustyniach dobowe różnice temperatur  przekraczają 30°. W szerokościach okołorównikowych zaznaczają się dwa okresy najwyższych temperatur związane z zenitalnym górowaniem Słońca ...