Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 8 znalezionych pozycji.

Peloponez

... są natomiast zjawiska krasowe i związane z nimi formy. Niziny na Peloponezie znajdują się w Eliadzie na północnym zachodzie oraz na przedłużeniu zatok morskich, np. Nizina Spartańska na przedłużeniu Zatoki ...

Góry Dynarskie

... gór jest zdecydowanie odmienna od krasowej rzeźby zachodniej części Gór Dynarskich - formy są łagodniejsze, bardziej zaokrąglone, a doliny rzek szersze i płytsze. Niższe (do 1500 m) i bardziej połogie ...

Zjawiska krasowe

... słoweńskiego i oznacza skałę, bądź obszar skalisty. Określenie to pochodzi od płaskowyżu Kras, gdzie znajdują się charakterystyczne formy krasowe silnie rozwinięte w wapieniach. Nazwa wywodzi się od lokalnej ...

Wietrzenie skał

... zmarzliny lód wypełnia pory i soczewki skał. Lód ten  w pewnych okresach topnieje. Powstają dzięki temu formy zwane glebami poligonalnymi. Są to kamieniste struktury w kształcie wieloboków o średnicy 1- ...

Półwysep Jukatan

... i, podobnie jak półwysep Floryda, wynurzoną część rozległej platformy węglanowej rozciągającej się na północny zachód od Morza Karaibskiego. Węglanowa platforma osadowa stanowi pokrywę młodej, paleozoicznej ...

Jaskinie w Polsce

... tzw. formy krasowe. Rozmiary większości jaskiń dostępnych dla ruchu turystycznego wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset metrów długości korytarzy. Polska nie jest bogata w jaskinie, mimo to mamy około ...

Budowa geologiczna Polski

... jednostek tektonicznych. Przez obszar Polski przebiega granica trzech z nich:   Prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej Platformy paleozoicznej Europy Zachodniej i Środkowej Strefy ...

Zlodowacenia w Polsce

... zlodowacenia trwał przez połowę czasu trwania czwartorzędu w Polsce. Jednakże nie zachowały się praktycznie żadne formy, które pozwoliłyby odtworzyć rozwój rzeźby w tamtym okresie. Na terenie Karpat i ...