Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 3 znalezionych pozycji.

Rozwój gospodarczy na świecie

... szanse doścignięcia krajów wysoko rozwiniętych mają jedynie czołowi eksporterzy ropy naftowej.   Cechy państw wysoko i słąbo rozwiniętych   Kraje słabo rozwinięte gospodarczo Kraje ...

Rodzaje map

... cechy zarówno map przeglądowych jak i map topograficznych Nie dokonuje się na mapach tego rodzaju pomiarów szerokości liniowych. Mapa topograficzna Mapy topograficzne są to inaczej mapy wielkoskalowe. ...

Skala Mapy

Każda mapa zawiera trzy grupy składników: matematyczne, geograficzne i opis pozaramkowy. Do składników matematycznych należą: punkty nawiązania (osnowa geodezyjna) - przeniesiona na mapę sieć punktów ...