Szukaj
Przeszukaj tylko:
Łącznie: 4 znalezionych pozycji.

Zwierzęta na świecie

... i północnoamerykańskich jeleni, alpejskie kozice. Żyją też tutaj zdziczałe konie, bydło, kozy i owce. Królestwo Neogea obejmuje swoim zasięgiem Amerykę Południową i środkową, a także pobliskie wyspy ...

Zwierzęta gospodarskie w Polsce

... Do grupy zwierząt gospodarskich, których chów rozwinął się w Polsce należy zaliczyć: bydło, trzodę chlewną, owce, konie, oraz drób. Hodowla bydła Chów bydła prowadzony jest na terenie całego kraju. ...

Produkcja zwierzęca na świecie

... gdzie w cenie jest mięso psie, a nawet mięso węży hodowanych specjalnie do celów kulinarnych. Mleko stanowi niezwykle wartościowy produkt zwierzęcy. Źródłem mleka  jest bydło, a tak ze kozy i owce. W Mongolii ...

Regiony rolnicze na świecie

... Bydło występuje w gospodarstwach dużych. Dominuje wtedy ekstensywny chów mięsny z przeznaczeniem na sprzedaż. Inne hodowane zwierzęta to konie, owce, czy lamy. Region zachodnioeuropejski Region ...